HiX Uitwijklocatie

Permanente beschikbaarheid van HiX, ook in geval van nood

De beschikbaarheid van ChipSoft HiX in het ziekenhuis is door het steeds intensiever en breder gebruik van het EPD zeer belangrijk. Bij het onverhoopt uitvallen van de ChipSoft HiX configuratie dient een adequate oplossing beschikbaar te zijn. ICTZ begrijpt het grote belang van de permanente beschikbaarheid van ChipSoft HiX en biedt u aan om een uitwijklocatie voor HiX te realiseren. Het betreft een uitstekende noodvoorziening die zorgt dat bij uitval van ChipSoft HiX een aantal nader te adresseren werkstations van het systeem beschikbaar zijn voor inzagedoeleinden.

ICTZ is als gecertificeerde ISO:27001 leverancier in staat om een adequaat werkende, toekomstbestendige en veilige oplossing voor uw organisatie te realiseren. De HiX Uitwijklocatie is ondergebracht in de datacentra van ICTZ en staat volledig los van uw eigen ICT-omgeving. De HiX Uitwijklocatie van ICTZ is al bij diverse ziekenhuizen in Nederland in gebruik en heeft zich daar gedurende de afgelopen jaren meermaals bewezen.

Meer weten over dit product?

Neem contact met ons op!