Navigatie Link overslaanHome » Over ICTZ » Het bedrijf » Missie en visie

Missie en visie

Onze visie

Grote veranderingen binnen (zorg-) ICT worden steeds meer bepalend voor patiëntenzorg. De nieuwe generatie Nederlandse zorginstellingen, zoals gespecialiseerde klinieken of ketenzorginstellingen, zijn sterk afhankelijk van een robuuste infrastructuur. Bijvoorbeeld om intensieve samenwerking binnen behandeltrajecten te faciliteren of de patiënt meer mogelijkheden te bieden om zelf een rol te spelen in zijn/haar behandeltraject.

Daardoor wordt ICT voor zorginstellingen in toenemende mate een strategisch kerncomponent, waarmee instellingen zich kunnen onderscheiden en patiëntenzorg verder geoptimaliseerd kan worden. Om ICT optimaal in te zetten en tegelijkertijd bij te blijven met de technologische complexiteit en snelle ontwikkelingen, is er wendbaarheid en schaalbaarheid nodig op het gebied van kennis, middelen en menskracht.

Als het gaat om zorg-ICT, dan zullen zorginstellingen meer als regisseur in plaats van uitvoerder moeten optreden. Daarvoor hebben zij de expertise van specialistische leveranciers nodig die intensief met hen samenwerken.

Onze missie

Wij voorzien zorginstellingen van ICT, zorgprocesondersteuning en inzicht. Klantgerichtheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van dienstverlening staan hierin centraal. Wij overzien de technologische ontwikkeling en we nemen zorginstellingen mee in wat dat voor hen betekent. Als specialistisch partner zijn wij daarmee in staat om hen te ontzorgen. Hiermee leveren wij aantoonbaar meerwaarde in het zorgproces, strategische wendbaarheid van de zorginstelling en de best mogelijke zorg voor de patiënt.

Contact

T. +31 (0)88 4646 000

E. info@ictz.nl

Alle contactgegevens