HiX Dienstverlening

ICTZ staat altijd voor u klaar met de juiste specialisten

HiX werkt optimaal als de zorgprocessen en de inrichting goed op elkaar zijn afgestemd. Na livegang ervaart u de resultaten van de -soms- maandenlange inrichting. Nemen de vragen en issues vanuit uw zorginstelling kort na livegang toe? Dan zijn we er voor u. Om een goede beheerorganisatie neer te zetten en standaard content te vertalen naar de praktijk. Om uw inrichting en processen te evalueren volgens uw nieuw verworven inzichten. Een speerpunt binnen de HiX dienstverlening door ICTZ. Wij zoeken samen met u de grenzen binnen de standaard content op en ondersteunen u bij het maken van de mogelijke verbeterslagen. Dat geldt niet alleen binnen projecten of implementaties van HiX / EPD: ook wanneer u al jarenlang HiX gebruikt ontzorgen we u hiermee. Wij ondersteunen ziekenhuizen en  zorginstellingen met onze HiX dienstverlening.

Of u nu kiest voor de slimme procesanalyse Healthcare Process Intelligence, voor ondersteuning bij functioneel beheer, domein- of werkgroepbegeleiding, of het bijscholen van uw medewerkers via opleidingen en begeleiding bij testprocessen: ICTZ staat altijd voor u klaar met de juiste specialisten.

HiX Dienstverlening bestaat uit de volgende diensten:

Meer weten over HiX Dienstverlening?

Healthcare Process Intelligence

Healthcare Process Intelligence, hoe je afwijkingen gebruikt voor het verbeteren van werkprocessen.

Staat een werkproces eenmaal op papier dan heeft u hier veel gemak van: iedere medewerker kan zien hoe en in welke volgorde taken uitgevoerd worden en volgt – idealiter – het juiste proces. Althans, als het werkproces klopt! Want loopt het werkproces (nog steeds) zoals toen bedacht en beschreven? Is het overeenkomstig ingericht in HiX / EPD? Zijn er knelpunten aanwezig en zo ja, waar en hoe vaak komen ze voor? Interessante informatie waarmee u zonder twijfel uw processen op een aantal punten kunt verbeteren. Maar hoe verzamelt u al die informatie in een 24-uur draaiend ziekenhuis met een drukbezet HiX-systeem? Laat het aan ons over! Wij voeren een quickscan voor u uit met de ICTZ Healthcare Process Intelligence. Het toont hoe uw zorginformatiesysteem gebruikt wordt binnen uw zorginstelling. Het focust op de afwijkende werkprocessen en zorgt er met datamining voor dat uw streven naar procesverbetering een succes wordt.

Olifantenpaadjes

Iris Beerepoot, onderzoeker bij ICTZ en gastonderzoeker bij Universiteit Utrecht.

Healthcare Process Intelligence maakt inzichtelijk hoe gebruiksprocessen lopen en waar de knelpunten zitten.

U hoeft zich geen zorgen te maken dat deze vorm van dienstverlening een groot beslag legt op uw zorginstelling. Waar traditionele procesanalyses via interviews en workshops momentopnames verzamelen – arbeidsintensief! – , gebruikt ICTZ met het Healthcare Process Intelligence de gegevens uit het zorginformatiesysteem. Met als voordeel dat het proces over een langere periode én structureel onderzocht wordt. Met als resultaat een snellere waarneming van afwijkingen en, vanzelfsprekend, sneller ingrijpen. Het liefst proactief!

Hoe gaat dit nu allemaal in zijn werk? ICTZ voert een quickscan uit om de grootste knelpunten en afwijkingen zichtbaar te maken. Is snelle actie noodzakelijk? Dan kan dat: het rapport van de quickscan is dé basis om met procesoptimalisatie aan de slag te gaan. Wij staan tot uw dienst!

Meer weten? Een uitgebreide whitepaper is beschikbaar. Deze kunt u hier downloaden.

Stappenplan quickscan

1

Doelen stellen:

Bepalen van de scope van de quickscan

2

Data prepareren:

Kopiëren, anonimiseren en geschikt maken van de data voor het beantwoorden van de vraagstukken

3

Visualiseren:

In kaart brengen van de processen in de vorm van procesmodellen met bijbehorende frequenties en doorlooptijden

4

Bespreken:

Toelichten en bespreken van de initiële resultaten

5

Inzoomen:

Kiezen van elementen om verder op in te zoomen

6

Rapporteren:

Presenteren van eindrapport met concrete aanbevelingen voor verbeteringen

Opleidingen

Opleidingen, periodiek of eenmalig, daagt u ons uit?

Een leven lang leren! Een enthousiaste kreet waar niet iedereen warm voor loopt. Gaan uw medewerkers spontaan zuchten als u een (verplichte) applicatietraining introduceert? Dat kan ook anders. De trainingen die wij verzorgen zijn geen verplichte standaard trainingen met een rotsvaste agenda en tijdsblokken. ICTZ ontwerpt haar trainingen op basis van uw vraag. Periodiek of eenmalig en altijd maatwerk! En ook nog eens op locatie, zodat uw medewerkers in hun eigen omgeving ervaring opdoen waardoor de kennis snel ‘thuis’ is. Alle trainingen van en door ICTZ krijgen dezelfde aandacht: binnen een project of juist in de nazorgperiode van een traject, klassikaal, op de werkplek of in de vorm van een workshop als er specifieke vragen leven bij ervaren HiX-zorginstellingen. Ervaren of niet, voor alle trainingen gebruikt ICTZ uitsluitend casussen die aansluiten bij de praktijk in uw zorginstelling of ziekenhuis. Waarin uw HiX-omgeving en processen, procedures en praktijksituaties centraal staan. Waarheidsgetrouw opleiden! Of de waarheid in ieder geval héél dicht naderen. Een goede opleiding kan een wereld van verschil maken in het ervaren van gemak en plezier met HiX. En dát streven we na.

Functioneel beheer

Functioneel beheer, de cruciale link tussen mens en systeem

Uw functioneel beheer is één van de belangrijkste schakels in het dagelijks beheer van HiX: zij zijn over het algemeen het eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers. Zij helpen u de link met ICT, tussen de werkprocessen en de inrichtingen – al dan niet volgens de standaardcontent –  intact te houden. Een verantwoordelijke rol die niet iedereen kan vervullen. Mist u tijdelijk medewerkers voor het beheren en verder ontwikkelen van een specifieke module van HiX of als ondersteuning van uw beheerders in kleine(re) projecten? Een ICTZ functioneel beheerder lost dit voor u op. Of heeft u simpelweg een paar extra handen nodig op uw ICT-afdeling, maar dan bij voorkeur wel handen die álles weten van HiX? Dan zit u met de hoogwaardige kennis van een ICTZ functioneel beheerder goed. Zij doorgronden HiX als geen ander en zetten hun ruime ervaring graag voor u in. Geheel volgens uw wensen en zolang u het nodig heeft.

Wilt u liever geen tijdelijke uitbreiding van uw team, maar een structurele oplossing voor capaciteit op uw ICT-afdeling? Die hebben we ook voor u: functioneel beheer in vorm van Application Management Services.

Nathalie

Nathalie Pol, Functioneel Applicatiebeheerder.

U krijgt persoonlijk advies van consultants die jarenlang ervaring hebben in Zorg ICT.

Domeinleiding

Domeinleiding, het niveau tussen projectleiding en werkgroepen

Een HiX-project  met standaard content wordt opgedeeld in verschillende domeinen, waaronder werkgroepen per domein worden gehangen. Per domein is een domeinleider verantwoordelijk voor een aantal zaken: het aansturen en coördineren van de werkgroepen, het behouden van de samenhang tussen de bijbehorende HiX-modules en het afdwingen van een goede afstemming tussen de HiX-applicaties. Klinkt u dit bekend in de oren? Ongetwijfeld. Het hanteren van domeinen is handig en verstandig, maar lastig als uw zorgorganisatie of ziekenhuis deze rol niet kan vervullen. Het programmamanagement heeft al voldoende op zijn bord liggen en de werkgroepen zijn met de uitvoering bezig. Wie bewaakt dan voor u de samenwerking tussen werkgroepen onderling? Heeft voldoende kennis om items met grote impact op meerdere applicaties te onderscheiden? Heeft het lef om genomen beslissingen aan de kaak te stellen omdat ze niet in het grote geheel passen, al zijn ze nog zo gefundeerd? ICTZ springt met vertrouwen in het niveau tussen programmamanager en werkgroepen. U huurt dan niet zomaar een consultant in: u staat zij aan zij met een specialist. Eentje die denkt in grote lijnen en u meeneemt naar een helicopterview over een deel van het project. ICTZ-domeinleiders weten hoe ‘het bijltje hakt’ en zetten hun ervaring graag voor u in. Maak het ons kenbaar en we gaan aan de slag!

Testen

Testen, kansen om te verbeteren

Elk systeem moet getest worden. Niet één keer, maar na iedere wijziging opnieuw volgens een vaste procedure. Functioneel en technisch. Een opdracht die niet iedereen zomaar kan aansturen vanwege de benodigde kennis van primaire en secundaire zorgprocessen en daaraan gerelateerde inrichtingen binnen HiX. Een opdracht die zeer specialistisch is, maar vaak als extra taak wordt belegd. Naast de juiste kennis ontbreekt het u wellicht ook aan tijd hiervoor. Waar vindt u de juiste mensen? U vindt deze specialisten bij ICTZ! Onze consultants combineren de proceskennis probleemloos met inhoudelijke kennis van HiX en geven u bevindingen mee waar u iets aan heeft. Zij gebruiken de juiste testtools en beschikken over ruime ervaring opgedaan bij diverse zorginstellingen en ziekenhuizen met een variëteit van HiX-inrichtingen. Zij faciliteren en motiveren uw medewerkers om te testen vanuit verschillende organisatierollen met een onafhankelijke blik. Daarna geven zij, vanuit hun zorg- of ICT-achtergrond, de juiste betekenis aan de testbevindingen. Een betekenis waar u verder mee kunt! Testbevindingen op basis van een geringe kennis van HiX of het proces zijn hiermee verleden tijd. Met onze aanpak en gespecialiseerde consultants test u relevante content, hotfixen, koppelingen en deelsysteemconnecties eenduidig, gecontroleerd en navolgbaar. Daar kunt van op aan!

Dirk

Dirk van der Plas, Projectleider bij ICTZ.

Testen is tijdrovend, maar het helpt de werkprocessen te verbeteren, waardoor de zorg rondom patiënt soepeler verloopt.

Werkgroepbegeleiding

Werkgroepbegeleiding, goede begeleiding is goed leiderschap

Een werkgroep heeft vaak weinig tijd en veel te doen. Binnen de HiX-implementaties wordt een strak stramien gebruikt, dat veel vraagt van de werkgroepen, maar ook een garantie is voor het halen van de planning. Heeft u moeite zich aan een strakke planning te conformeren? In menig project is het een uitdaging om naast uw dagelijkse werkzaamheden voldoende aandacht en tijd aan projectzaken en de werkgroep te geven. Daarbij moet u ook nog uw werkprocessen goed vertalen naar HiX. Maakt u gebruik van de standaardcontent, dan is er al veel voor u beslist, maar ligt er een uitdaging binnen die standaard de uitzonderingen te zien en te benutten. Helpt ervaring? Enorm! Onze ICTZ-consultants hebben de rol van HiX-werkgroepleider talloze keren vervuld en helpen u graag deze functie te vervullen. Zij kennen het proces: weten welke stappen gaan volgen en welke onderwerpen wanneer aan de orde moeten komen. Met uitgebreide kennis van de standaardcontent begeleiden en adviseren zij keuzes voor de inrichting van HiX. Werkgroepoverstijgend! Zij weten als geen ander wat er kan binnen HiX én hoe u samen met ChipSoft een goed projectresultaat neerzet. Het is die combinatie die u verzekert van een goede voorbereiding op het werken met HiX. En schakelt u ook een projectleider van ICTZ in? Dan heeft u de gouden combinatie: een werkgroepleider en projectleider die op elkaar én op ChipSoft ingespeeld zijn. Met de kennis van ICTZ verhoogt u het niveau van het gehele project. En die planning? Geen enkel probleem!

Application Management Services (AMS)

Heeft u behoefte aan meer functionele HiX-kennis in uw vaste HiX-team en kunt u regelmatig extra capaciteit gebruiken? Dagelijks, gestructureerd, op continue basis en voor een lange periode? Dan is Application Management Services, ofwel AMS, geknipt voor u. Met deze vorm van functioneel beheer kunnen we uw zorgorganisatie jarenlang dagelijks ontzorgen: wij voeren voor u functionele beheertaken uit waarvoor u de kennis niet standaard in huis heeft of kunt vrijmaken. Ons vaste team beheerders kan zowel dagelijkse repeterende als complexere beheertaken voor u uitvoeren, afhankelijk van de mate waarin u ontzorgt wilt worden. Ervaart u een piekmoment, dan schalen we de ondersteuning in AMS razendsnel op, waarbij we de structurele planning niet uit het oog verliezen. U kunt de gekozen mate van ondersteuning in functioneel beheer – onder voorwaarden- vrij inzetten; ICTZ waakt er samen met u voor dat het gekozen pakket op de juiste wijze wordt ingezet. Daar kunt u van op aan.

Kostenplanning en capaciteit zijn, ook bij flexibele inzet, onder controle doordat het pakket in AMS voor een lange periode wordt afgesloten. U weet exact wat u per jaar aan functioneel beheer kwijt bent, zonder kans op nacalculatie. We spreken via een SLA af welke diensten we op welk niveau voor u uit mogen voeren en gaan aan de slag. Met als resultaat dat uw ICT-afdeling weer voldoende tijd voor projecten en innovaties heeft zonder zich zorgen te maken over het functioneel beheer. Langdurig. Dat is de toekomst van de zorg-ICT die voor u nú kan beginnen.

Eerstelijnshelpdesk HiX

Ervaart een eindgebruiker een probleem bij het gebruiken van HiX, dan wilt u dit zo snel mogelijk oplossen! De ‘call’ komt via de eerstelijnsondersteuning bij een helpdeskmedewerker te liggen die deze in snel tempo oppakt en afhandelt. Zij vormen het eerste contact met uw eindgebruiker en zijn daarmee een belangrijk visitekaartje voor uw ICT-afdeling. Om nog maar te zwijgen over de urgentie om met een snelle oplossing de continuïteit van het systeem te waarborgen. Een belangrijke functie dus, waar vanwege de benodigde kennis én werkhouding weinig kandidaten voor zijn. Heeft u een constante onderbezetting van uw helpdesk? Dan is het AMS-blok eerstelijnshelpdesk HiX iets voor u: u beschikt hiermee over een remote poule professionele beheerders die volgens afspraak uw ‘calls’ aannemen, beoordelen en in volgorde van urgentie beantwoorden. Meerdere zorginstellingen en ziekenhuizen gebruiken de eerstelijnshelpdesk HiX, waardoor ook u profiteert van standaard oplossingen voor veelvoorkomende calls met lagere afhandeltijden als resultaat. En niet alleen u, ook uw eindgebruikers profiteren hiervan!

HiX & Zorgportaal (Standaard content & maatwerk)

HiX en het Zorgportaal zijn, eenmaal geïmplementeerd, niet af: het systeem blijft in beweging. Ervaart u incidenten, fouten en wensen als u het systeem een tijd gebruikt? Via het AMS-blok HiX en Zorgportaal kunt u in zo’n geval terugvallen op ICTZ-applicatiebeheerders die de aangemelde incidenten en benodigde wijzigingen voor u beheren. Maakt u zich geen zorgen als u gebruik maakt van de standaard content; uw vraag wordt doorgespeeld aan ChipSoft, die de oplossing vervolgens uitgewerkt in een content-update beschikbaar stelt. Heeft u een maatwerkinrichting, dan lossen onze applicatiebeheerders het incident op en voeren de nodige aanpassingen in overleg met u door, zo nodig eerst in uw testomgeving. Het afnemen van dit blok brengt u veel rust als u voorlopig niet van plan bent uw inrichting ingrijpend te wijzigen – met uitzondering van wijzigingen als gevolg van wet- en regelgeving- maar ook als u naast een ingrijpend project uw incidenten en wijzigingen zonder vertraging wilt doorvoeren.

Testen hotfix

Elk systeem moet getest worden. Niet één keer, maar na iedere wijziging opnieuw volgens een vaste procedure. Functioneel en technisch. Een opdracht die niet iedereen zomaar kan uitvoeren vanwege de benodigde kennis van en inzicht in HiX. Een opdracht waar niet altijd voldoende tijd voor is. Geldt dit voor uw ICT-afdeling, dan is het AMS-blok Testen hotfix een uitkomst. De ICTZ-applicatiebeheerders gaan volgens een vaste procedure met sterke testscripts, de juiste testtools én met de juiste kennis aan de slag. Doen zij alles voor u? Bijna: de impactanalyse en resultaten van de test beoordeelt u nog zelf, zoals u ook zelf beslist om de hotfix in productie te  nemen of te laten nemen. Testresultaten op basis van een geringe kennis van HiX of het proces zijn hiermee verleden tijd. Onvolledig of onzorgvuldig uitgevoerde testen vanwege tijdsgebrek ook, onze applicatiebeheerders reserveren, mede door ervaring, voldoende tijd. U ziet: u kunt via het AMS elke hotfix eenduidig, gecontroleerd en navolgbaar laten testen. Ideaal als u voor stabiliteit van uw huidige inrichting gaat, maar niet graag de nieuwste functies in HiX mist.

Inlezen en aanleveringen

Het periodiek inlezen van tabellen en uitvoeren van aanleveringen aan landelijke registers zijn werkzaamheden die het applicatiebeheer uitvoert. Werkzaamheden die absoluut niet vergeten mogen worden! De tabellen zijn nodig voor een juiste registratie van onder andere verzekeringsgegevens, NAW-gegevens, DBC-codes en tarieven; de aanleveringen aan een landelijk register als DIS zijn verplicht. Merkt u dat het inlezen of aanleveren snel even tussendoor moet of kost het u veel tijd om de aanleveringen klaar te zetten? Maak dan gebruik van het AMS-blok TAB werkzaamheden. U weet dan zeker dat u registreert met de juiste tabellen en up-to-date bent.

Mark van Aalten - HiX consultant

Marc van Aalten, Functioneel Beheerder.

Met AMS biedt ICTZ u structureel functioneel beheer op maat.

Wellicht vindt u dit ook interessant?

  • Application Management Services biedt structureel functioneel beheer op maat
    Lees meer
  • Whitepaper: dit kun je leren van olifantenpaadjes in zorginformatiesystemen
    Lees meer

Meer weten over HiX Dienstverlening?

Neem contact met ons op!