Missie en visie

Onze missie

“ICTZ ontzorgt zorginstellingen bij hun zorg-ICT. Wij verbeteren de zorgsector door informatie en technologie in te zetten waar dat voor de zorgverlener en de patiënt de meeste toegevoegde waarde oplevert. Zo krijgt de zorgverlener de ruimte om zich te focussen op hun kerntaak: het leveren van uitstekende patiëntenzorg.”

 

Onze visie: Zorg-ICT als strategische kerncomponent.

Grote technologische ontwikkelingen binnen de Zorg-ICT hebben steeds meer invloed op de directe patiëntenzorg. De geboden technische oplossingen moeten betrouwbaar zijn om intensieve samenwerking in behandeltrajecten te ondersteunen, zeker nu de veranderingen in de Nederlandse zorgorganisatie zo snel gaan. Daarnaast vragen de vergaande specialisatie en vorming van keteninstellingen de instellingen steeds meer als regisseur op te treden in plaats van als uitvoerder. Een rol die zij niet gewend zijn, maar in een samenwerking met specialistische leveranciers goed kunnen vervullen: de zorginstelling vraagt flexibele en schaalbare technische oplossingen en de leverancier biedt kennis, goede oplossingen en actieve participatie. Dit past volledig in het beeld van ICT-technologie als strategische zorgcomponent, waarmee zorginstellingen zich onderling onderscheiden.

Met onze klantgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening onderscheiden wij ons in de markt. Als specialistisch partner denken wij actief mee met onze klanten; informatie delen staat bij ons hoog in het vaandel. Zo vervullen wij met verve de rol van kennispartner voor zorginstellingen en business partners.

Onze kennis en groei leiden tot een grotere focus op gestandaardiseerde diensten en producten, waardoor we efficiënt en kostengericht kunnen werken. Wij geloven in continuïteit en groei van ons bedrijf, waar ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling nu en in de toekomst belangrijke waarden zijn.


Directieleden: Ruben Faber en Pauline Altena.