Ons bedrijf

Wij ontzorgen zorginstellingen bij hun zorg-ICT

Ooit begon ICTZ op een zolderkamer, nu hebben we ruim 85 medewerkers, twee kantoorlocaties en klanten door heel Nederland, België en zelfs op Curaçao. Natuurlijk zijn we daar trots op!

Wat we precies doen? Wij ontzorgen zorginstellingen bij hun zorg-ICT. Zo krijgen zij de ruimte om zich te focussen op de kerntaak: het leveren van uitstekende patiëntenzorg. Daaraan bijdragen? Kom dan werken bij ICTZ.

Hoe zetten we ICT in voor de zorg?

We hebben álle kennis van ChipSoft HiX in huis: dit zorginformatiesysteem wordt gebruikt in de meeste Nederlandse ziekenhuizen. Verder zijn we helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen de sector. En een flink aantal collega’s heeft ooit zelf als zorgverlener gewerkt, daarom snappen zij precies welke invloed ICT kan hebben op de zorg voor de patiënt.

Leverancier én partner in zorg-ICT

ICTZ kan adviseren, begeleiden, ontwikkelen, ondersteunen en beheren; en dat allemaal om het zorginformatiesysteem en alles wat daar bij komt kijken optimaal in te zetten. Zowel op technisch als op functioneel gebied. Ondertussen zijn we veel meer dan alleen leverancier: we zijn ook gespecialiseerd partner voor onze klanten.

Welke problemen lossen we op?

Zorginstellingen vragen ons bijvoorbeeld om complexe performance-problemen op te lossen, bijvoorbeeld als de beschikbaarheid van het elektronisch patiëntendossier voor vertraging zorgt in de polikliniek. Als zij overstappen naar de nieuwste versie van HiX en alle patiëntdata overgezet moet worden van het oude naar het nieuwe systeem. Of om te zorgen dat patiënten zelf online een afspraak kunnen maken via een beveiligde omgeving.

Lees de interviews van onze oprichter en directeuren.

Operationeel Directeur Ruben

Commercieel Directeur Twan

Meer weten over ICTZ en wat wij voor u kunnen betekenen?

Oprichter Ariën

Hoe het ooit begon met ICTZ

‘Zo’n tien jaar geleden, op de zolder van mijn woonhuis. Zo is het ooit begonnen’, vertelt Ariën Vestering, oprichter van ICTZ. ‘Na mijn stage ben ik mijn carrière begonnen bij ChipSoft. In 10 jaar tijd heb ik veel (bij-)-geleerd van ICT en van het bedrijfsleven. Maar als zoon van een ondernemer kon het niet uitblijven dat ook ik uiteindelijk een eigen onderneming zou opstarten.’

arien vestering

Focus op ICT

‘Er was bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra veel behoefte aan ondersteuning wanneer een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geïmplementeerd en ingericht moest worden. Ook de voorwaarden die werden gesteld aan de onderliggende infrastructuur ten aanzien van beschikbaarheid en performance werden steeds belangrijker. Daarom ben ik mij hierin gaan specialiseren.’

Nu toonaangevend ICT-dienstverlener

Een gat in de markt, zo bleek. ‘De zolderkamer werd de garage, toen de bovenverdieping van een surfwinkel en nu, tien jaar later, twee locaties in Hoorn én Utrecht. ICTZ is nu een toonaangevende ICT-dienstverlener in de Nederlandse gezondheidszorg. Naast ziekenhuizen schakelen ook allerlei andere zorginstellingen ons in; denk aan revalidatiecentra, zelfstandige behandelcentra en GGZ-instellingen. We tellen meer dan 80 medewerkers en groeien nog steeds, maar we zijn zeker geen traditioneel IT-bedrijf.’

ICT steeds belangrijker

Hoe die groei te verklaren is? ‘Automatisering en digitalisering in de zorg worden steeds belangrijker. Zorgprocessen zijn inmiddels grotendeels afhankelijk van een optimaal functionerend zorginformatiesysteem en zorginstellingen besluiten om steeds meer taken buiten de deur te beleggen. Niet alleen de ziekenhuizen, ook andere zorginstellingen hebben of krijgen met deze ontwikkelingen te maken.’

Zorg voor de patiënt

‘Inmiddels doet ICTZ veel meer dan alleen ziekenhuizen adviseren als zij het EPD in gebruik nemen. We hebben alle technische én functionele kennis van ChipSoft HiX in huis. Dus we adviseren, begeleiden, ontwikkelen, ondersteunen en beheren, zodat zorginstellingen zich kunnen focussen op hun kerntaak: de zorg voor de patiënt.’

En de komende tien jaar? ‘Wij blijven groeien en innoveren! Op het gebied van zorg-ICT gaan de ontwikkelingen heel erg snel en is er steeds nieuwe technologie nodig om bij te kunnen blijven. En daar ligt de kracht van ICTZ. Dát is waar wij zorginstellingen in kunnen ontzorgen.’

Operationeel Directeur Ruben

Allesbehalve een traditioneel IT-bedrijf

ICTZ is allesbehalve een traditioneel IT-bedrijf. Wij geloven in doen waar je goed in bent. Wij weten álles van het elektronische patiëntendossier (EPD) en zo zorgen wij dat onder andere artsen en verpleegkundigen de beste zorg aan hun patiënten kunnen leveren. En dat maakt werken bij ICTZ bijzonder.

ruben faber

Zorginstellingen ontzorgen

Wij hebben álle kennis in huis, zowel technisch als functioneel, van het ChipSoft HiX EPD-systeem om zorginstellingen te kunnen ontzorgen. Wij adviseren, begeleiden, ontwikkelen, ondersteunen en beheren. En dat allemaal zodat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: het leveren van uitstekende patiëntenzorg.

Tijd en capaciteit

Ziekenhuizen, revalidatiecentra, zelfstandige behandelcentra en GGZ-instellingen bellen ons als er capaciteit en kennis nodig is bij complexe technische of functionele vraagstukken die grote impact op de organisatie (kunnen) hebben. Dat maakt van elk project een uitdaging, maar dat zorgt ook voor een extra reden om zelf te zorgen voor succes.

Eén ding hebben al onze projecten met elkaar gemeen: we passen innovatieve, technologische oplossingen toe binnen een relevant, vooruitstrevend en zeer dynamisch vakgebied.

Doen waar je goed in bent

Werken bij ICTZ betekent werken in een kennisintensieve organisatie. Respect verdien je bij ICTZ vooral op grond van je persoonlijke kwalificaties, je mate van inzicht, de wijze waarop je kennis deelt, en de manier waarop je eigen uitdagingen aanpakt en overwint. Alle collega’s zijn resultaatgericht, lopen mee in de voorhoede van hun kennisgebied en doen waar zij goed in zijn.

Financieel Directeur Pauline

Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van ICTZ’

We kunnen het niet genoeg benadrukken: zonder onze medewerkers geen ICTZ. Veel ICTZ’ers hebben zelf in de zorg gewerkt en dragen de zorg een warm hart toe. Zij willen echt een verschil maken in de zorg voor patiënten. Geweldig dat deze mensen bij ICTZ willen werken.

Pauline is naast Financieel Directeur ook verantwoordelijk voor Human Resource binnen ICTZ.

paulien

Met passie aan het werk

Maar laten we reëel zijn: niet iedere ICT-er kan werken bij ICTZ. De zorg is een ‘warme’ sector waar wij ons goed in thuis voelen en dat moet voor iedere nieuwe medewerker ook gelden. Tot nu toe lukt dat prima! Voor het werven van nieuwe ICT-medewerkers kijken we – vanzelfsprekend – naar de inhoud en affiniteit met de zorg, maar meer nog naar persoonlijkheid en gedrag. Een kandidaat die niet leergierig is, waarbij kwaliteit en vooral pássie ontbreken om de zorg te verbeteren, die redt het niet bij ICTZ. We werven overigens niet alleen extern. Via ons netwerk komen er ook geregeld medewerkers binnen. Daaruit blijkt ook: zonder onze medewerkers geen ICTZ!

Verantwoordelijkheid geef je én neem je

De collegialiteit onder ICTZ-ers is groot; er wordt gelet op elkaar. We voelen ons rijk met deze ‘samen sterk’-cultuur, ook nu we de 100 medewerkers naderen. De gedeelde passie voor de zorg leidt tot verbinding en verantwoordelijkheid. Via kennissessies, intervisies en Slack delen we informatie, zoeken we de samenwerking op om het beste uit jezelf én de ander te halen. Een ICTZ-er is hier in grote mate zelf verantwoordelijk voor: wij kunnen opleidingen, coaching en feedbacksessies aanbieden, maar je moet het wel zelf oppakken! Met onze club gedreven mensen die ondernemend, jong van geest en bevlogen is, gaat dat gelukkig voor een groot deel vanzelf. Medewerkers beseffen dat een veilig, betrouwbaar en continu beschikbaar informatiesysteem niet vanzelf ontstaat, dat ieder zijn steentje bij moet dragen.

Verantwoordelijkheid moet groeien

ICTZ neemt zelf ook haar verantwoordelijkheid: wij laten je niet zonder kennis van zaken ‘los’ bij de klant. Pionieren en kennis vergaren moedigen we aan, wat ook blijkt uit het ruime opleidingsbudget per jaar. Om deze nog beter te benutten bieden we inhouse trainingen aan en wordt er gewerkt aan een ICTZ Academy. Hier komen naast ICT-kennis ook communicatievaardigheden, projectmanagement en leiderschapsvaardigheden aan de orde.

Kwaliteit is een relatief begrip

De kwaliteit die ICTZ levert is hoog, maar dat is geen gelopen race! De afhankelijkheid van ICT wordt steeds groter en zorginstellingen zullen door de complexiteit van ICT-werkzaamheden steeds meer outsourcen. De dienstverlening komt hiermee letterlijk op afstand te staan, waardoor de vraag naar kwaliteit hard stijgt. We móéten daarom betrokken zijn en kwaliteit leveren. Juist op afstand moet je extra je best doen en voorkomen dat er twijfels over de dienstverlening ontstaan; bijsturen door elkaar in de ogen te kijken is er niet bij.

Kwaliteit deel je met elkaar

Het outsourcen heeft nog een belangrijk gevolg voor de te leveren kwaliteit: de ‘buitenwereld’ verlangt meer zicht op uitgevoerde processen en behaalde resultaten. Als een zorginstelling de gestelde KPI’s (key performance indicators) niet haalt of dreigt te halen, word je hier sneller op aangesproken. Als wij hierin écht van dienst willen zijn en kwalitatieve oplossingen voor onder andere performanceverbetering willen geven, dan hebben we medewerkers van hoog niveau nodig die mee kunnen denken over beleid en proces. Medewerkers die de ontwikkelde producten en diensten van ICTZ door en door kennen en gebruiken voor inzicht en advies richting de zorgsector. Waardoor de zorginstellingen een optimalisatieslag kunnen slaan en de scores op KPI’s kunnen verbeteren en vergelijken binnen de branche. Zo’n kwaliteitspartner willen we zijn, zowel in kennis als in dienstverlening. En onze medewerkers zijn dat! Nu én in de toekomst, daar hebben we alle vertrouwen in.

ICTZ heeft in 2019 twee awards van Integron gewonnen: één voor ‘Medewerker beleving binnen ICT & Telecom’ (gaat over tevredenheid en beleving) en één voor ‘Meest aanbevolen door medewerkers’. Lees het nieuwsbericht >> 

Commercieel Directeur Twan

De toekomst van ICTZ. Waar zien we onszelf over vijf jaar?

Het zou fantastisch zijn als ICTZ over een aantal jaar alle Nederlandse zorginstellingen mag adviseren, begeleiden, ondersteunen én ontzorgen op elk niveau van zorg-ICT en in het bijzonder bij het optimaal werken met het zorginformatiesysteem HiX van ChipSoft. Waarom geloof ik dat we dat kunnen?

twan weegels

Zonder ICT geen zorg

ICT is onmisbaar geworden in de zorg. Bijvoorbeeld voor het opslaan van patiëntgegevens en diagnose, registreren van medicijngebruik, afspraken maken, bestellen van hulpmiddelen, opslaan van röntgenfoto’s, etc. Daarom zijn een snel en stabiel zorginformatiesysteem en elektronisch patiëntdossier (ZIS/EPD), samen met tal van applicaties die zorgverleners in hun specialisme ondersteunen, essentieel voor een efficiënt en ononderbroken zorgproces.

Van ondersteunend naar onderscheidend

ICT ondersteunt in bijna elk werkproces binnen de zorginstelling. Maar met als nadeel dat haperingen ogenblikkelijk invloed hebben op de continuïteit van de zorg. Patiënten blijven in de wachtkamer zitten. Of erger: in een levensbedreigende situatie kunnen zij niet direct geholpen worden! Daar komt nog bij dat ICT een strategisch instrument is geworden. Met bijvoorbeeld de inzet van e-health of apps kan een zorginstelling zich onderscheiden. Daarmee is zorg-ICT uitgegroeid tot één van de meest complexe vakgebieden die er zijn.

Vertrouwen op de specialist

Steeds meer zorginstellingen beseffen dat zij niet meer in staat zijn dit digitale ecosysteem zelf te beheren en te ontwikkelen. En dus is de keuze voor uitbesteding van de ICT bijna onvermijdelijk. Maar zij móéten kunnen vertrouwen op experts voor wie het beheer van zorg-ICT en het ZIS/EPD core business is. Dát is waar dienstverleners zoals wij het verschil kunnen maken: het werk overnemen en hen ontzorgen. De zorginstellingen hoeven de technische kennis van het ZIS/EPD niet meer zelf in huis te hebben.

Van ‘in eigen beheer’ naar ‘in regie’

Overigens betekent het absoluut niet dat de zorginstelling niets meer te zeggen heeft over de eigen ICT en het ZIS/EPD. Integendeel: we maken afspraken waarmee de zorginstelling de regie over het zorginformatiesysteem blijft houden. Wij voeren bijvoorbeeld alle operationele (beheer-)-werkzaamheden uit of komen in actie bij een storing, de zorginstelling bepaalt wanneer of hoe snel wij dat moeten doen. Daardoor zijn wij verantwoordelijk voor de uptime, databeveiliging en performance.

‘Doen waar je goed in bent’

ICTZ heeft zich gespecialiseerd in HiX, het zorginformatiesysteem van leverancier ChipSoft. Wij begrijpen de logica achter dit pakket, wat de (on-)-mogelijkheden zijn en wat een instelling nodig heeft aan hardware om optimaal met het systeem te kunnen werken. Daarnaast zijn wij op de hoogte van welke ontwikkelingen er in de zorg-ICT zijn; welke uitdagingen en kansen die met zich meebrengen. Wij hebben ons gespecialiseerd omdat we ons daarmee kunnen onderscheiden, maar ook omdat wij geloven in dat je moet doen waar je goed in bent.

Adviseur en partner

Dat maakt ook dat wij méér kunnen zijn dan alleen degene die het operationele werk uitvoert. Wij adviseren zorginstellingen ook over hoe ICT zorgverleners nog beter kan ondersteunen, we sparren over wat de ICT-strategie op lange termijn kan zijn, we onderzoeken welke innovaties interessant kunnen zijn, etc. Vertegenwoordigers van allerlei lagen uit de instelling zitten met ons om tafel: van technisch en functioneel beheerders, via programmamanagers en ICT-managers tot Raden van Bestuur. Het doel is altijd hetzelfde: om de zorgverlening met hulp van ICT te optimaliseren.

Altijd zoeken naar de beste oplossing

Maar we doen niet zomaar wat opgedragen wordt: we zijn kritisch en kijken verder dan onze neus lang is. We blijven altijd zoeken naar de beste oplossing en soms is daar inventiviteit en creativiteit voor nodig. Al onze collega’s hebben een commerciële instelling en een gezonde dosis analytisch vermogen nodig. En ja, je hebt zeker affiniteit met gezondheidszorg nodig om te begrijpen wat er gebeurt nadat we een advies uitbrengen, hoe processen lopen en dat door wet- en regelgeving of andere oorzaken je soms van de een op de andere dag wijzigingen moet doorvoeren.

Elk nummer is een mens

Veel ICTZ’ers hebben zelf ooit in de zorg gewerkt, of zijn inmiddels ‘besmet’ geraakt met het zorg-ICT-virus. Daardoor snappen we de dynamiek en begrijpen we hoe de dagelijkse zorgpraktijk in elkaar steekt. Achter elke diagnose, elk patiëntnummer, elk dossier, elk incidentnummer staat uiteindelijk een mens van vlees en bloed die geholpen wil worden. Daarom zijn we ons ervan bewust dat een kleine beslissing of minieme wijziging in het ZIS/EPD grote gevolgen kan hebben voor de patiëntenzorg. Ook als dat van te voren op papier niet te voorspellen was.

Mijn persoonlijke doel is om met ICTZ een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg: een effectieve en efficiënte diagnose en behandeling van de patiënt, waar mogelijk ondersteund door ICT. En ik weet dat de meeste collega’s om dezelfde reden nu bij ICTZ werken en daarom ook blijven werken.

Meer weten over ICTZ en wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!