VIPP 5: de volgende stap…

Vandaag is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. Een mooie stap naar de realisatie van medische gegevensuitwisseling tussen instellingen onderling én tussen instellingen en de patiënt via een PGO. ICTZ kan u hierin ondersteunen en adviseren. Wij hebben veel kennis opgedaan bij voorgaande VIPP-regelingen en hebben diverse zorginstellingen begeleid naar een succesvolle realisatie. Daarnaast hebben we met verschillende zorginstellingen doorgesproken wat de mogelijke impact van VIPP 5 is en wat de verwachtingen zijn.

Nu de kaders van VIPP 5 duidelijk zijn, de te behalen subsidiebedragen benoemd zijn en de deadlines voor de modules hard op papier staan, gaan we graag met u in gesprek. Onze ervaren projectmanagers en consultants kunnen u in dit traject ondersteunen en samen met u ervoor zorgen dat de gestelde normen en doelen gerealiseerd worden. En niet te vergeten de extra subsidie die u kunt ontvangen als Module 1 versneld gerealiseerd wordt. Wilt u weten of dit haalbaar is voor uw organisatie? Wij voeren graag een nulmeting inclusief haalbaarheidsonderzoek voor u uit.
Heeft u vragen of wilt u verder in gesprek met ons? Neem dan contact op met uw ICTZ accountmanager of bel ons op via telefoonnummer: 088 – 46 46 000.