Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Ziekenhuizen kiezen voor zekerheid met uitwijkvoorziening

Ziekenhuizen kiezen voor zekerheid met uitwijkvoorziening

maandag 27 oktober 2014

Verschillende ziekenhuizen in Nederland, waaronder het Reinier de Graaf ziekenhuis uit Delft, het NKI-AVL uit Amsterdam en het Röpcke-Zweers ziekenhuis uit Hardenberg, maken sinds enige tijd gebruik van de uitwijkvoorziening van ICTZ. De beschikbaarheid van het EZIS/HiX bij deze ziekenhuizen is sinds de inzet van de uitwijklocatie 100%.

Continuïteit van patiëntenzorg
De EZIS/HiX-uitwijklocatie van ICTZ is een noodomgeving waar snel en eenvoudig op overgeschakeld kan worden in geval van calamiteiten. Bij het niet beschikbaar zijn van de ICT-infrastructuur komt de continuïteit van de patiëntenzorg niet in gevaar. Dankzij continue synchronisatie met de EZIS/HiX-productieomgeving zijn de patiëntgegevens in de uitwijklocatie altijd up-to-date.

Reactie van Reinier de Graaf
Nacho Pobes, projectleider in het Reinier de Graaf ziekenhuis, is enthousiast over de werking van de uitwijklocatie. ‘Uit verschillende onaangekondigde testen blijkt dat het activeren van de noodomgeving precies werkt zoals we hebben vastgelegd. Dankzij de duidelijke afspraken en procedures kunnen onze medewerkers snel verder werken op de noodlaptops.’

De noodvoorziening in de praktijk
Onlangs heeft een ziekenhuis dat gebruikmaakt van de EZIS-uitwijklocatie te kampen gehad met een grootschalige storing. De storing had tot gevolg dat de eigen EZIS-omgeving niet meer beschikbaar was. Het ziekenhuis meldde de storing aan ICTZ, waarna de noodomgeving direct werd geactiveerd. Medewerkers van het ziekenhuis werden daarmee in staat gesteld om snel door te werken op noodlaptops, die via 3G-dongels en tokens verbinding maken met de noodomgeving.

Werking van de uitwijklocatie

In geval van een calamiteit wordt de actuele uitwijklocatie beschikbaar gesteld aan de medewerkers van de zorginstelling. Vervolgens kan men beveiligd inloggen door middel van tokens.

Testen en beschikbaarheid van de uitwijklocatie
ICTZ vindt het belangrijk dat de uitwijklocatie getest wordt. Zorginstellingen testen de uitwijkvoorziening periodiek, doorgaans onaangekondigd. Standaard staat de uitwijklocatie in standbymodus. De uitwijklocatie wordt enkel beschikbaar gesteld als de zorginstelling daarom vraagt. Patiëntgegevens kunnen alleen worden benaderd als de aangewezen contactpersoon of -personen daarvoor een oproep doet. De uitwijklocatie is 24x7 te activeren. De toegang tot de uitwijklocatie wordt automatisch geregistreerd. Deze gegevens worden gerapporteerd in maandrapportages.

Informatiebeveiliging
De hostingomgeving van ICTZ is uitgerust voor maximale snelheid en beschikbaarheid. Voor veel zorginstellingen is het een uitdaging om aan de beveiligingsnormen te (blijven) voldoen. Uiteraard is het van het grootste belang dat uw patiëntgegevens op een uitwijklocatie veilig worden bewaard. ICTZ erkent dit belang en voorziet in alle benodigde beveiligingsmaatregelen. Zowel ICTZ als de datacentra waarin de gegevens zijn ondergebracht, beschikken over het ISO 27001-certificaat, de ISO-standaard voor  informatiebeveiliging. Tevens is ICTZ ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Meer informatie
Wenst u meer informatie en/of een demonstratie van de EZIS/HiX-uitwijklocatie? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Sales via marketing@ictz.nl of 088-4646020. Download hier de folder met meer informatie over de EZIS/HiX-uitwijklocatie.