Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Succesvolle pilot data science bij SJG Weert afgerond

Succesvolle pilot data science bij SJG Weert afgerond

woensdag 6 december 2017

Op 22 november rondden SJG Weert en ICTZ hun gezamenlijke data science pilot af. ICTZ heeft een aantal online dashboards ontwikkeld, waarmee het ziekenhuis inzicht heeft in de actuele cijfers. Bovendien wordt aan de hand van de beschikbare data ook een trend voorspeld voor de komende jaren. Met deze dashboards kan het ziekenhuis zorgprocessen efficiënter inrichten en beter anticiperen op de benodigde zorg.

Betere zorg dankzij data?

Kan met betere informatievoorziening en voorspellend vermogen de gezondheidszorg efficiënter worden? Dat was de vraag waar het in de afgelopen zes maanden om draaide. Tijdens de pilot hebben de data scientists van ICTZ, Bert Groot en Marco Mulder, onderzocht hoe data uit het zorginformatiesysteem van SJG Weert beter inzichtelijk kan worden gemaakt en gebruikt kan worden voor voorspellingen.

Zonder aanpassingsvermogen geen bestaansrecht

‘Elke organisatie moet zich aanpassen naar wat de klant wil. Dat geldt net zo goed voor zorginstellingen als voor commerciële organisaties. Daarvoor is inzicht in en analyse van de meest actuele data echt nodig’, legt Peter Geerlings uit, Cardioloog en Medical Information Manager in SJG Weert. ‘Als je niet kunt bijsturen op de vraag uit de markt of voorsorteren op ontwikkelingen die gaan komen, maar blijft doen wat je altijd deed, dan kun je de deuren misschien maar beter sluiten.’

Betere uitgangspositie in de regio

‘De dashboards zorgen dat we meer feeling krijgen met de praktijk. Het bevestigt vermoedens of laat juist zien dat de praktijk anders is dan we dachten’, legt Peter uit. Om te beginnen heeft ICTZ patiëntpopulatie, trends in diagnoses, verwijsgedrag van huisartsen en adherentiegebied inzichtelijk gemaakt. Het dummy-dashboard met fictieve data laat zien hoe dit er in het dagelijks gebruik uit kan zien.

Dummy screenshot dashboard_data science dashboard_ICTZ

Bestuurders, managers en specialisten hebben inzicht in de actuele cijfers en krijgen een indicatie van de verwachtingen voor het komend jaar. ‘Aan de hand van bijvoorbeeld de diagnosetrends kunnen we beter onderhandelen met zorgverzekeraars. Of als we inzicht hebben in het verwijsgedrag, de huisartsen uit de regio intensiever betrekken bij de zorg die het ziekenhuis biedt.’

Voorspellend vermogen

In de pilot wordt gebruik gemaakt van het voorspellend vermogen van de data. Is komend jaar een toename of afname in het aantal patiënten met een bepaalde diagnose te verwachten? Dan is dit nu al zichtbaar in het dashboard.

‘Cijfers prikkelen’

Tijdens de eindpresentatie bleek direct dat de inzichten die de tool van ICTZ biedt, meerwaarde hebben: ‘Je merkt dat we meteen nieuwsgierig worden naar wat de data ons kan vertellen en wat we nog meer kunnen onderzoeken’, voegt Peter toe. ‘Het dashboard maakt cijfers inzichtelijk en het prikkelt om er verder mee aan de slag te gaan. De volgende stap is het leggen van verbanden, zodat bepaalde patronen zichtbaar worden en je op zoek kunt gaan naar een verklaring.’

Vervolgstappen

In de nabije toekomst gaat ICTZ de dashboards die ontwikkeld zijn voor SJG Weert verder verfijnen en meer analyses toevoegen. Een groot verschil met de nu beschikbare tools is dat de oplossing van ICTZ straks naast gestructureerde data ook met ongestructureerde data kan werken. Bijvoorbeeld gegevens uit vrije tekstvelden kunnen daardoor ook gebruikt worden voor statistische voorspelling en complexe patroonherkenning.

Tastbare inzichten voor toekomstbestendig veranderen

ICTZ ontwikkelt hiermee een platform dat zorginstellingen in staat stelt om doorlopend en toekomstbestendig te veranderen, op basis van tastbare inzichten die bestuurders, managers en medici prikkelen om tot actie over te gaan. Want inderdaad: met betere informatievoorziening kan de gezondheidszorg efficiënter worden.