Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » SJG Weert over op ChipSoft HiX

SJG Weert over op ChipSoft HiX

dinsdag 12 juli 2016

Het ziekenhuis St. Jans Gasthuis Weert is succesvol gemigreerd naar HiX. Het patiëntendossier is binnen het ziekenhuis nog meer dan voorheen een essentieel onderdeel binnen de zorg geworden.

De belangrijkste reden om over te stappen naar HiX was het feit dat deze versie van het elektronisch patiëntendossier beter ingericht is op toekomstige technologische ontwikkelingen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het maken van online afspraken, het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners en het raadplegen van het eigen dossier. 'Welke mogelijkheden we gaan gebruiken moet nog bekeken worden, maar we kunnen nu al stellen dat ons elektronische patiëntendossier meer dan toekomstproof is,' aldus Eric Rikkert, directeur St. Jans Gasthuis. (bron: www.sjgweert.nl)

Projectadvies
Het ziekenhuis heeft de migratie van EZIS naar HiX zelf uitgevoerd. Mirjam van der Laan, business consultant van ICTZ, heeft het ziekenhuis in een adviesrol vanaf de start van de migratie begeleid. Het ziekenhuis leunde daarmee op kennis en ervaring van HiX-migratietrajecten in andere ziekenhuizen. Binnen de adviesrol bood Mirjam onder meer ondersteuning bij het opstellen van draaiboeken, hielp zij met de vertaling van werkprocessen in EZIS naar HiX en gaf zij haar feedback op de blauwdruk.

Eric Rikkert: 'De voorbereidende werkzaamheden waren niet gering. Maar door gedegen voorbereiding heeft de patiënt relatief weinig gemerkt van de overgang. Om medewerkers en specialisten de tijd te geven om aan het nieuwe systeem te wennen, waren de spreekuren tijdelijk waar mogelijk ruimer gepland, zodat er geen onnodige wachttijden ontstonden.' (bron: www.sjgweert.nl)

Léon Peters, manager I&A, vertelt over zijn ervaring met ICTZ: 'De adviesrol die Mirjam vervulde, heeft ons enorm vooruit geholpen. Dankzij haar ervaring uit eerdere HiX-migraties was Mirjam in staat niet alleen vragen van applicatiebeheerders te beantwoorden, maar ook onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. ICTZ heeft op zowel functioneel als technisch vlak kennis van zaken. Mirjam kon daardoor voor verschillende vraagstukken waar nodig leunen op andere ICTZ collega’s.'

Voorbereidend hardware onderzoek
Ter voorbereiding op de migratie beoordeelde Thom Serrée, technisch consultant van ICTZ, de SQL-inrichting van het ziekenhuis en gaf hier vervolgens advies over. Het ziekenhuis kon daardoor op een voor HiX geschikte SQL-omgeving migreren.

'ICTZ is een flexibele organisatie', aldus Léon Peters. 'De medewerkers zijn inhoudelijk kundig en reageren zeer adequaat, waardoor lange wachttijden worden voorkomen. Mede door de goede ervaringen met ICTZ en het track record dat ICTZ heeft op technisch gebied, kozen wij voor deze technische dienstverlening voor ICTZ.'

Migratie CS-Zorgportaal
Het ziekenhuis maakt al gebruik van het zorgportaal van ChipSoft. Parallel aan de migratie van EZIS naar HiX, zijn door het ziekenhuis in samenwerking met Erwin Ostendorf, technisch consultant van ICTZ, migratiewerkzaamheden van het CS-Zorgportaal uitgevoerd. Zorgverleners konden daardoor direct na de livegang weer gebruikmaken van het portaal.