Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Rivas Zorggroep zet monitoringoplossing in voor HiX-infrastructuur

Rivas Zorggroep zet monitoringoplossing in voor HiX-infrastructuur

vrijdag 10 oktober 2014

Rivas is de eerste zorggroep in Nederland die het volledig elektronisch ketendossier onderbrengt in het zorginformatiesysteem van ChipSoft (HiX). ICTZ implementeert in september en oktober 2014 haar ProActive software in de omgeving van Rivas ten behoeve van de monitoring van HiX. Doelstelling is de beschikbaarheid van het HiX te maximaliseren.


Optimale beschikbaarheid
De zogenaamde ProActive Monitor van ICTZ is een monitoringoplossing die speciaal is ontwikkeld voor het monitoren van EZIS- en HiX-databaseclusters en -logshipservers. De software kijkt 24 uur per dag en 7 dagen per week mee over de schouder van de beheerder. De ProActive Monitor herkent in een vroeg stadium mogelijke aandachtspunten en/of verstoringen en anticipeert hier direct op. De software reduceert daardoor het risico op onbeschikbaarheid van het HiX. De ProActive Monitor bewaakt tevens de CS-PACS databaseserver van Rivas.

Continuïteit van COMEZ-koppelingen
Rivas Zorggroep zet de monitoringsoftware van ICTZ ook in om de COMEZ-koppelingen te monitoren. De koppelingenserver (COMEZ-server) is één van de meest kritieke onderdelen in de HiX-infrastructuur. Deze server wisselt door middel van koppelingen continu berichten uit tussen HiX en deelsystemen. Als zich een probleem voordoet in een koppeling, bijvoorbeeld uitval van een koppeling, kan de beheerder worden voorzien van een melding en een oplossingsrichting.

De software van ICTZ bewaakt de COMEZ-server permanent. De koppelingen worden 24 uur per dag en 7 dagen per week gemonitord. De ProActive Monitor signaleert en typeert problemen in de koppelingen realtime. Het is daardoor direct duidelijk wat de oorzaak is en welke oplossingsrichting gehanteerd moet worden.

Over Rivas
Dagelijks kiezen duizenden cliënten voor Rivas. Meer dan zesduizend gemotiveerde zorgprofessionals en vrijwilligers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar. Rivas Zorggroep biedt ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. Dit doet zij in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Daarmee is het een grote organisatie, maar de zorg is kleinschalig. Cliënten kunnen rekenen op respect, warmte en aandacht. Of het nu gaat om zorg thuis, in één van de woonvormen of in het Beatrixziekenhuis. Rivas regelt de zorg die haar cliënten wensen, direct en goed en helpt hen gezond te blijven. Dit doet zij samen met andere betrokkenen in de gezonde regio.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de monitoringsoftware ProActive Monitor? Lees hier meer over ProActive Monitor voor HiX-databaseservers. Hebt u interesse in de monitoringoplossing voor uw COMEZ-koppelingen? Bezoek dan deze pagina voor meer informatie.