Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Referentiecase HiX migratie Elkerliek & ICTZ

Referentiecase HiX migratie Elkerliek & ICTZ

vrijdag 30 september 2016

Gedurende de periode 2011 tot en met 2015 heeft de keuze van en de overgang naar een nieuw ZIS/EPD een belangrijke plaats ingenomen op de agenda van het Elkerliek Ziekenhuis. Na een periode van zeer intensieve en nauwkeurige voorbereiding, wordt per november 2015 ziekenhuis-breed gewerkt met HiX, het ZIS/EPD van de firma ChipSoft.

HiX is een geïntegreerd EPD dat patiëntinformatie op elk moment inzichtelijk maakt voor iedere bevoegde behandelaar, de workflow op de afdelingen ondersteunt en zorgprofessionals voorziet van rolgerichte ondersteuning. Met de overgang naar HiX werd afscheid genomen van de oorspronkelijke situatie waarin binnen het ziekenhuis gebruik werd gemaakt van een veelvoud aan registratie- en inzagesystemen.

Meerwaarde samenwerking ICTZ en Elkerliek
ICTZ fungeert als een belangrijke kennispartner van het Elkerliek Ziekenhuis. De relatie tussen beide partijen kende haar oorsprong in het voortraject van de complexe migratie- en overgangsperiode naar ChipSoft HiX en is sinds die tijd sterk gebleven. “ICTZ zien wij als een waardevolle partner die over expertise beschikt van alle kerngebieden behorende bij een migratie naar ChipSoft HiX én het in beheer nemen van HiX na livegang. Deze veelzijdigheid aan kennis vormde tezamen met de klantvriendelijke handelswijze van ICTZ, de belangrijkste argumenten om voor ICTZ te kiezen als partner ter ondersteuning van deze veelomvattende organisatieverandering”, aldus Merijn Mulders, programmamanager van het Elkerliek Ziekenhuis. 

Succesvolle oplevering van HiX
Een klein jaar na livegang blikt Mulders tevreden terug: “De inzet van de functionele én technische expertise waarover ICTZ beschikt en het waar nodig combineren van die vaardigheden, is van grote meerwaarde geweest binnen het project. Daarbij is de kennisoverdracht vanuit ICTZ naar onze interne medewerkers gedurende het project van essentieel belang geweest voor het realiseren van een geslaagde oplevering én voor het in beheer nemen van het systeem direct na livegang”. 

Blik op de toekomst
Redenerend richting de toekomst vervolgt Mulders: “Ondanks de grootte en de complexiteit van de migratie en de daaraan gekoppelde veranderingen binnen onze organisatie, zijn we erin geslaagd om samen met ICTZ en onze andere partners succesvol te zijn in de uitvoering en afronding van het project. HiX draait, er is sprake van stabiliteit en de werking van het systeem leidt over het algemeen tot tevredenheid binnen het ziekenhuis. Aandachtspunten zijn er altijd en het is aan ons om daar blijvend op te anticiperen zodat we die algemene tevredenheid naar een steeds hoger niveau kunnen tillen. Het uitbouwen van de kennis- en beheervaardigheden binnen onze eigen organisatie en het, waar nodig structureel, betrekken van onze specialistische kennispartners zijn daarin uitermate belangrijke pijlers. We rekenen daarom op het vervolgen van onze succesvolle en prettige samenwerking met ICTZ.”

Over Elkerliek Ziekenhuis
Het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond is een algemeen ziekenhuis, dat staat voor uitstekende zorg op zowel kwalitatief als mensgericht vlak. Met de mens als kompas is de koers van het ziekenhuis duidelijk en resultaatgericht. Het ziekenhuis beschikt over 500 erkende bedden en rekent circa 2000 medewerkers en 130 medisch specialisten tot haar personeelsbestand.