Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Medisch Centrum Haaglanden werkt met ICTZ aan doorontwikkeling EPD

Medisch Centrum Haaglanden werkt met ICTZ aan doorontwikkeling EPD

woensdag 25 februari 2015

Het Medisch Centrum Haaglanden heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het EPD. Het ziekenhuis schakelde ICTZ in voor extra ondersteuning bij de verschillende deelprojecten.


EPD-inrichtingen
Onderdeel van de doorontwikkeling betrof de inrichting van meldingen kindermishandeling. In diverse dossiers, waaronder het verpleegkundig dossier en het SEH-dossier, zijn vragen ingebouwd die de arts of verpleegkundige triggeren om te beoordelen of het kinder- of ouderenmishandeling dan wel huiselijk geweld betreft. De gegevens worden beoordeeld door een speciale functionaris en verstuurd naar de organisatie ‘Veilig Thuis’ (voorheen stichting AMK). Vanuit het EZIS kunnen automatisch brieven worden gegenereerd om de informatie te versturen.

Tevens ondersteunt ICTZ het ziekenhuis bij de realisatie van de aanleverinrichting aan CVAB (Cerebro Vasculair Accident Benchmark). Deze audit registreert de aantallen patiënten die een bloedig dan wel onbloedig cerebrovasculair accident (CVA) doormaken of patiënten die een transient ischemic attack (TIA) hebben doorgemaakt. Op die manier krijgen de zorgketens en de beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg en die van hun collega’s. ICTZ heeft een inrichting voor het ziekenhuis gebouwd die alle gegevens verzamelt in 1 vragenlijst per patiënt, zodat aanlevering eenvoudig gedaan kan worden.

Reumatoïde artritis - METEOR-inrichting
Het ziekenhuis wenste tevens een METEOR-inrichting binnen CS-EZIS. METEOR is een online applicatie die ontwikkeld is door reumatologen voor reumatologen, waarin berekening en registratie van ziekteactiviteit zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Als verschillende elementen van de DAS worden ingevoerd, rekent de computer direct uit hoe hoog de score is. De reumatoloog kan vervolgens, afhankelijk van hoe hoog de DAS score is, de behandeling aanpassen.

Met de nieuwe inrichting kunnen de gegevens volledig geregistreerd worden in EZIS, inclusief alle hulpmiddelen die ook online beschikbaar zijn. Via een koppeling worden de gegevens periodiek aangeleverd aan METEOR.

Ontwikkeling pathologie ordercommunicatie
Het Medisch Centrum Haaglanden maakte gebruik van twee aparte pathologieaanvragen; een voor cytologie en een voor histologie. Bij de radiologen ontstond de behoefte naar het tegelijk aanvragen van eerder genoemde orders. Het ziekenhuis realiseerde, met ondersteuning van een consultant van ICTZ, een gecombineerde pathologieaanvraag, inclusief de bijbehorende koppeling naar het pathologiesysteem. Gegevens, waaronder aard, materiaal en verkrijgingswijze, zijn voor de pathologen nu direct inzichtelijk in het pathologiesysteem. 

Dossierrevisies en overige ondersteuning
Naast nieuwe inrichtingen, reviseert het ziekenhuis een aantal van de huidige dossiers. Dit zijn onder andere kindergeneeskunde, urologie en dermatologie. Naast ondersteuning aan concrete (deel)projecten ondersteunde ICTZ bij dagelijkse werkzaamheden, waaronder tijdelijk functioneel beheer van de modules OK en Opname, het inwerken van nieuwe medewerkers en advies bij expressievraagstukken.

Over Medisch Centrum Haaglanden
Het MCH levert op twee plekken in de Haagse regio medisch specialistische zorg met passie, passend bij een topklinisch ziekenhuis en bij de patiëntenpopulatie in de directe omgeving van beide ziekenhuizen. De multiculturele patiëntenpopulatie van de Haagse binnenstad, een sterk ontwikkelde acute zorg en een aantal topklinische functies horen bij MCH Westeinde