Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » ICTZ past structuur datawarehouse aan voor nieuw HiX van Streekziekenhuis Koningin Beatrix

ICTZ past structuur datawarehouse aan voor nieuw HiX van Streekziekenhuis Koningin Beatrix

dinsdag 21 november 2017

Streekziekenhuis Koningin Beatrix is overgestapt van EZIS 5.2 naar HiX 6.1. Een mooie stap om de zorg van de toekomst mogelijk te maken. Om, ondanks veranderingen in het datawarehouse, ook na de overstap managementrapportages te kunnen blijven genereren, heeft het ziekenhuis ICTZ ingeschakeld.

ICTZ past structuur datawarehouse aan voor Streekziekenhuis Koningin Beatrix_Logo‘Het werd helaas pas in een laat stadium duidelijk dat door de overstap naar het nieuwe zorginformatiesysteem het datawarehouse niet correct zou functioneren. Daarom was het fijn dat ICTZ de mogelijkheid had om snel in actie te komen en ons uit de brand te helpen’, legt Erik de Groot uit, Teammanager I&A bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).

Wat is een datawarehouse?

In een datawarehouse kan álle relevante data voor stuurinformatie van de zorginstelling worden opgeslagen. Het gaat niet alleen om de gegevens van de patiënt, maar ook van het personeel, de uitgevoerde behandelingen, kosten, operaties, etc. Een datawarehouse maakt snelle analyse van deze gegevens mogelijk. Dankzij zogenaamde ‘kubussen’ zijn er standaardanalyses uit het datawarehouse te halen die gebruikt worden voor managementrapportages.

Met een kubus is het mogelijk om vanuit verschillende oogpunten data te analyseren en verbanden te onderzoeken. Bijvoorbeeld: hoeveel behandelingen zijn er voor een bepaalde diagnose in een bepaalde tijd door een bepaalde behandelaar uitgevoerd. Kubussen maken daarmee analyse van grote hoeveelheden data mogelijk, omdat de gegevens op allerlei verschillende manieren met elkaar zijn te vergelijken of te combineren. Hiermee kunnen managementrapportages samengesteld worden die de Raad van Bestuur of de financiële afdeling gebruiken bij de bedrijfsvoering.

Basis van de bedrijfsvoering

De overgang van ChipSoft EZIS 5.2 naar HiX 6.1 betekent dat de structuur van het datawarehouse op een aantal punten is veranderd. Met als gevolg dat de kubussen de benodigde data en data-tabellen niet meer kunnen lokaliseren en daardoor niet meer naar behoren functioneren. Indien dit niet aangepast zou worden, zou het ziekenhuis na livegang niet meer de beschikking hebben over rapportages uit het datawarehouse. 'Door snel te schakelen met ICTZ en gebruik te maken van hun consultants die over de juiste kennis beschikken van datawarehouse, is het gelukt om de rapportages vanuit datawarehouse weer werkend te krijgen', legt Erik de Groot uit.

Inzicht in prestaties

Een van de consultants van ICTZ heeft diverse aanpassingen gedaan aan de weergave en de datastructuur, zodat de kubussen weer functioneren. Om deze aanpassingen te kunnen doen is uitgebreide kennis van datawarehouse nodig, maar ook inzicht in hoe HiX omgaat met data en hoe deze opgeslagen wordt. Het resultaat is dat het ziekenhuis nu weer op vertrouwde wijze inzicht heeft in de cijfers. Eventueel kan op lange termijn gekozen worden om de kubussen opnieuw op te bouwen volgens de nieuwe datawarehousestructuur.

Over Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en bijna 1100 medewerkers. Het SKB heeft buitenpoliklinieken in Groenlo en Lichtenvoorde en Eibergen. Het SKB  biedt voor de inwoners van de Oost-Achterhoek een basispakket medisch-specialistische zorg. Dit pakket is een volwaardig zorgaanbod zo dichtbij mogelijk voor de patiënt. Kenmerkend voor het SKB is de menselijke maat. Specifiek voor de oudere mens zijn er seniorvriendelijke zorg en voorzieningen.