Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Franciscus Gasthuis & Vlietland van start met één EPD

Franciscus Gasthuis & Vlietland van start met één EPD

donderdag 22 december 2016

Franciscus Gasthuis & Vlietland is eind oktober overgestapt op een nieuw, gezamenlijk EPD: ChipSoft HiX. Alle zorgverleners op alle locaties werken nu vanuit één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. ICTZ consultants en projectleiders hebben het ziekenhuis ondersteund op weg naar het gezamenlijk EPD.

Na een jaar lang voorbereiden is het ziekenhuis van tientallen verschillende deelsystemen overgegaan op één geïntegreerd systeem. Mark Janssen, lid Raad van Bestuur: ‘Patiënten kunnen bij ons op meerdere locaties terecht. Daarom is het van belang dat de communicatie op én tussen die locaties optimaal is. Ook willen wij in de toekomst intensiever online informatie uitwisselen met onze patiënten en ketenpartners zoals huisartsen, verpleeghuizen, apothekers en laboratoria. HiX ondersteunt onze visie volledig. Wij zijn enorm trots op iedereen die aan deze succesvolle overgang heeft bijgedragen.’ (bron: www.franciscus.nl)


Foto: Pim van Wingerden

Extra migratie-ondersteuning
Het ziekenhuis schakelde extra ondersteuning vanuit ICTZ in om toe te werken naar een succesvolle livegang van het nieuwe EPD. De locatie Franciscus Gasthuis maakte al gebruik van ChipSoft EZIS. De locatie Franciscus Vlietland gebruikte iSoft. Beide systemen zijn in de afgelopen maanden overgegaan naar ChipSoft HiX. Het ziekenhuis heeft voor de domeinen Conversie en Interfaces projectleiders van ICTZ ingezet in de rol van voorzitter. Onderdeel van deze domeinen was de conversie en migratie van informatie uit verschillende applicaties, zoals Isoft (CSC), endobase en Instaccount naar ChipSoft HiX en het koppelen van andere software systemen aan HiX zodat de gegevens op één plek terug te vinden zijn.

Naast de twee projectleiders hebben maar liefst twaalf HiX consultants van ICTZ het ziekenhuis ondersteund in de verschillende werkgroepen en bij beheer. Carine Schuurmans, programmamanager: ‘We hadden voor een dergelijk traject de mankracht niet in huis om de klus te klaren. ICTZ heeft ons daar zeer goed, tijdig en met kennis van zaken in ondersteund. Het mooie van zo’n langdurig traject is dat de medewerkers van ICTZ op een gegeven moment als ‘eigen medewerkers’ functioneren, ze begrijpen de lokale situatie waardoor hun kennis optimaal benut kan worden.’

CS-Zorgportaal platform
In het voorjaar van 2016 nam Franciscus Gasthuis & Vlietland als eerste ziekenhuis het plug & play SharePoint platform voor Zorgportaal van ICTZ in gebruik. Met dit platform is het ziekenhuis volledig voorbereid op de implementatie van het patiëntenportaal, waar het ziekenhuis momenteel aan werkt. Dit portaal moet patiënten de mogelijkheid gaan geven zelf afspraken in te plannen en te wijzigen, vragenlijsten voor de afspraak met de arts in te vullen en medische gegevens in te zien.

Over Franciscus Gasthuis & Vlietland
Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor top zorg, dicht bij huis. Ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis, waardoor ruim 4.200 medewerkers en bijna 300 artsen graag voor patiënten klaarstaan. Toen, nu én in de toekomst.