Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Franciscus Gasthuis & Vlietland op weg naar HiX

Franciscus Gasthuis & Vlietland op weg naar HiX

vrijdag 29 april 2016

Franciscus Gasthuis & Vlietland staat aan de vooravond van de implementatie van één ZIS/EPD. Alle vijf locaties van dit ziekenhuis migreren eind oktober naar HiX. ICTZ consultants en projectleiders bieden ondersteuning op de weg hier naar toe.

‘De samenwerking met ICTZ bevalt prima’, aldus Carine Linssen-Schuurmans, programmamanager ZIS/EPD. ‘Sinds de start van het HiX-project hebben we iedere dinsdag een piekbelasting in onze organisatie. ICTZ biedt ons de ondersteuning in het opvangen van tekort aan capaciteit en levert ons de ervaren mensen die een bijdrage leveren aan dit migratietraject.’

Franciscus Gasthuis & Vlietland is ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Carine: ‘Wij gaan van twee verschillende EPD’s naar één gezamenlijk EPD en patiëntengegevens moeten op dezelfde manier vastgelegd worden.
De implementatie vraagt om een grote inspanning van ons allemaal met een totaaloplossing voor dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en toegang tot prestatie-indicatoren in het vooruitzicht. Wij verwachten in oktober 2016 te kunnen starten met het werken in het nieuwe HiX.’ (Bron: www.chipsoft.nl).

Conversie naar HiX
Het Sint Franciscus Gasthuis maakte al gebruik van ChipSoft EZIS. Het Vlietland ziekenhuis gebruikte iSoft. Beide systemen worden in de komende maanden gemigreerd naar ChipSoft HiX. Het ziekenhuis heeft voor het domein Conversie en Interfaces een projectleider van ICTZ ingezet in de rol van voorzitter. Onderdeel van dit domein is het migreren van informatie uit verschillende applicaties, zoals Isoft (CSC), endobase en Instaccount naar ChipSoft HiX.

Ook voor het voorzitten van de taakgroep Koppelingen heeft het ziekenhuis gekozen voor inzet van een projectleider van ICTZ.

‘De ICTZ consultants hebben ervaring met eerdere HiX-migratietrajecten. Zij bieden daardoor een waardevolle aanvulling in dit traject,’ aldus Carine.

Taakgroep ondersteuning
ICTZ consultants maken als functioneel applicatiebeheerder onderdeel uit van de verschillende taakgroepen die betrokken zijn bij de HiX-migratie. De consultants begeleiden, ondersteunen en adviseren de taakgroepleden bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot HiX. Daar nemen zij kennis en ervaring van HiX-migraties in andere ziekenhuizen in mee. Ook vertalen de consultants de door ChipSoft tijdens reviewdagen aangereikte informatie in concrete actiepunten voor de taakgroepen.

Beheerafdeling
Om zoveel mogelijk eigen medewerkers te betrekken bij de migratie naar HiX, biedt ICTZ tevens capaciteit en kennis aan de beheerafdeling. Beheerders van ICTZ bemannen hierbij de 2e lijns servicedesk om onder andere vragen en problemen met EZIS op te vangen en openstaande problemen en wijzigingen op te lossen. Ook worden registraties gecontroleerd, waarbij EZIS wordt nagelopen op onder andere onvolledige patiëntregistraties en foutieve zorgdomein verwijzingen.