Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Erasmus MC belegt technisch beheer Zorgportaal volledig bij ICTZ

Erasmus MC belegt technisch beheer Zorgportaal volledig bij ICTZ

woensdag 12 juli 2017

Gelijktijdig met de introductie van het nieuwe EPD, heeft het Erasmus Medisch Centrum ook het Zorgportaal van ChipSoft in gebruik genomen. Het dagelijks technisch beheer van het patiëntenportaal van het grootste ziekenhuis van Nederland wordt in de komende jaren uitgevoerd door ICTZ.

Met afspraken over performance, beschikbaarheid en databeveiliging wordt Erasmus MC daarmee op technisch vlak volledig ontzorgd, maar wel met handhaving van de regiefunctie voor het ziekenhuis. Daarmee volgt de organisatie de trend waarbij zorginstellingen in toenemende mate werkzaamheden uitbesteden aan specialistische leveranciers.

Volledige verantwoordelijkheid

Het patiëntenportaal speelt ook een belangrijke rol in de toekomstvisie van Erasmus MC, waarbij de patiënt meer regie krijgt over de eigen zorg. Daarom zijn de KPI’s (Key Performance Indicators) die essentieel zijn voor het succes van het portaal en voor de continuïteit van de zorgprocessen, direct terug te vinden in de onderhoudsafspraken (SLA) met ICTZ. Dat zijn onder meer beschikbaarheid, performance, databeveiliging en afhandeling van meldingen.

In samenwerking met de ICT-medewerkers van het academische ziekenhuis en leverancier ChipSoft, hebben consultants van ICTZ de inrichting, de implementatie, het testtraject én de oplevering van het ‘on premise’ Zorgportaal gerealiseerd. Het dagelijks technisch beheer wordt (op afstand) uitgevoerd met het beheer- en monitoringsysteem van ICTZ, ProActive Monitor voor Zorgportaal.

'Meerwaarde van samenwerken en uitbesteden'

Erwin van den Heuvel, Manager ICT Services bij Erasmus MC: ‘Niet alleen voor het beheer van HiX zelf, ook voor het Zorgportaal is veel specialistische kennis nodig. Deze is zeker aanwezig binnen onze organisatie. Maar door het beheer van het portaal uit te besteden, kunnen onze ICT-medewerkers zich focussen op het beheer van HiX en daarmee indirect ook op de zorg voor de patiënt. En daarin zit de meerwaarde van een samenwerking met en uitbesteden aan een gespecialiseerde leverancier.’

‘De juiste mensen met de juiste kennis’

Ruben Faber, operationeel directeur van ICTZ: ’Het ging om de juiste mensen met de juiste kennis op het juiste moment aan tafel te krijgen en zo de voortgang te bewaken, omdat het Zorgportaal-project parallel liep aan de implementatie van HiX. Gezamenlijk legden we zo de basis voor een technisch optimaal functionerend portaal. Daar profiteren nu alle partijen, met name de patiënten en hun zorgverleners van. En dankzij onze beheerfunctie kunnen we hen verzekeren dat het zo blijft.’

Over Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland.Erasmus MC belegt technisch beheer Zorgportaal volledig bij ICTZ_PersberichtHet zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.