Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » BovenIJ ziekenhuis over op ChipSoft HiX 6.1 – deel 2

BovenIJ ziekenhuis over op ChipSoft HiX 6.1 – deel 2

donderdag 1 september 2016

Vrijdag 1 juli is het BovenIJ ziekenhuis als eerste ziekenhuis gemigreerd van ChipSoft EZIS naar ChipSoft HiX 6.1. Ter voorbereiding op de livegang van HiX 6.1 hebben consultants van ICTZ het ziekenhuis op diverse vlakken ondersteund.

In drie weken publiceren we hierover rondom drie thema’s:

- Testen modules en dossierinrichtingen en integraal testen - hier lezen
- Werkgroepondersteuning
- Beheerondersteuning en EZIS- & HiX-trainingen

Deze week:
Werkgroepondersteuning
Voor de migratie naar HiX worden diverse werk/taakgroepen opgesteld, die verantwoordelijk zijn voor een deelproject van de migratie. ICTZ ondersteunt en ondersteunde werkgroepen in verschillende ziekenhuizen. Ook het BovenIJ ziekenhuis stelde voor de migratie naar ChipSoft HiX diverse werkgroepen op. ICTZ consultants waren betrokken bij de werkgroepen Koppelingen, Polikliniek, EPD, Aanlevering & Extramuraal, SEH en Centraal Medisch Archief.

‘In de migratie naar HiX gaat veel tijd zitten’, aldus Paul Burger, Manager ICT van het BovenIJ Ziekenhuis. ‘We hebben wel de kennis in huis om de migratie in goede banen te leiden, maar kwamen eenvoudigweg capaciteit tekort. We hebben al jaren prima ervaring met ICTZ en hebben daarom ICTZ-consultants ingeschakeld om de tijdelijke capaciteit aan te vullen.’

Werkgroep koppelingen
Het BovenIJ ziekenhuis maakt gebruik van vijftig koppelingen met vijftien verschillende deelsystemen. Het testen van koppelingen is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van de migratie naar HiX. Krista Boogaard en Ferdi Rienties, Sr. EZIS/HiX Consultants van ICTZ, namen de coördinatie van het testen op zich en ondersteunden bij de inrichting. Het testen van de koppelingen verliep in samenwerking met de eindgebruikers en externe partijen.

Alle vijftig bestaande koppelingen van het ziekenhuis zijn in eerste instantie overgezet naar een acceptatieomgeving, waar ze technisch zijn getest en goedgekeurd. Deze ‘HiX’ koppelingen zijn na goedkeuring productieklaar overgezet naar de nieuwe COMEZ server. Bij livegang zijn alle koppelingen aangezet en werkend opgeleverd. De kennis van de (nieuwe) COMEZ 6.1 server is middels een presentatie en documentatie aan de beheerorganisatie van het ziekenhuis overgedragen.

Werkgroepen Polikliniek en Spoedeisende Hulp (SEH)
Iedere werkgroep beschikte binnen het traject over zijn eigen specifieke testscripts, die wekelijks werden uitgevoerd. Emma Wijnmaalen, EZIS/HiX consultant van ICTZ, was samen met twee key users betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het testplan voor de Polikliniek. Testresultaten werden wekelijks besproken en vastgestelde actiepunten intern  besproken en uitgevoerd of uitgezet bij ChipSoft. Ook de werkgroep Spoedeisende Hulp kon rekenen op ondersteuning van Emma, die de werkgroep ondersteunde bij het testen en doorvoeren van wensen in de HiX inrichtingsomgeving.

Werkgroep Centraal Medisch Archief (CMA)
Het BovenIJ ziekenhuis werkt nu, na de eerste fase van het traject, nog tijdelijk met papieren dossiers, met uitzondering van KNO, Gynaecologie en Anesthesie. De overige dossiers worden in fase 2 en 3 gedigitaliseerd. De papieren dossiers worden door de medewerkers van het Centraal Medisch Archief (CMA) gescand via HiX, zodat duidelijk is waar de dossiers zich bevinden. De inrichting binnen HiX is door Emma voor de medewerkers van het CMA optimaal ingericht, zodat zij hun werk zo snel en efficiënt als mogelijk kunnen uitvoeren.

Naast ondersteuning aan de werkgroepen heeft Krista alle aanleveringen, waaronder POWI, LNR en LVR, getest en waar nodig aangepast zodat deze ook in HiX 6.1 correct werken.

De consultants hebben met hun hands-on mentaliteit waar nodig ook meegewerkt in de overige werkgroepen om ervoor te zorgen dat alle schermen goed zijn opgebouwd en werksettings correct werken. 

Lees hier het officiële persbericht van het ziekenhuis over de HiX migratie
 

Meer informatie
ICTZ begeleidt en ondersteunt zorginstellingen in de overgang naar HiX, zowel vanuit EZIS als vanuit andere zorginformatiesystemen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088-4646020 of marketing@ictz.nl of bekijk hier onze folder.