Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ blogs » VIPP-handreiking voor IT-auditors bekend, waar let u op bij het maken van de planning?

VIPP-handreiking voor IT-auditors bekend, waar let u op bij het maken van de planning?

vrijdag 24 november 2017 - door Jelle Nutma - Business Consultant

Op woensdag 15 november is het document ‘VIPP-assessments’ gepubliceerd. Het bevat de handreiking voor de IT-auditors bij het uitvoeren van VIPP-audits en het geeft zorginstellingen inzicht in hoe bepaalde richtlijnen in praktijk gebracht moeten worden. Waar let u op als u aan de slag gaat met de planning en de voorbereidingen voor de audits?

Aanscherping van de eisen

Het ‘VIPP-handboek eindtoets’ is al beschikbaar sinds de VIPP-subsidieregeling openbaar is gemaakt. In het nu gepubliceerde document ‘VIPP-assessments’ zijn de audit-eisen verder aangescherpt. Wanneer u deze handreiking voor de IT-auditors doorneemt, ziet u dat er heel precies te werk gegaan wordt bij de uitvoering van de audits. Voor de zorginstellingen betekent het dat er in de meeste gevallen nog veel werk verzet moet worden om straks te voldoen aan de audit-eisen, terwijl de eerste deadline voor module A1 ‘Download van medische gegevens’ al in zicht komt.

Start vroeg met plannen!

Een strakke planning voor de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om straks te ‘slagen’ en daarmee de toegekende subsidie binnenboord te houden, is daardoor noodzakelijk. Bij die planning zijn een aantal zaken van belang:

 • Maak tijdig duidelijke afspraken met de leverancier van het zorginformatiesysteem (ZIS) over de inhoud en levering van de zorgportaalfunctionaliteiten die in het kader van VIPP nodig zijn.
   
 • Maak tijdig duidelijke afspraken over het moment waarop de ZIS-leverancier beschikbaar is voor het ondersteunen bij de technische en functionele implementatie van het zorgportaal.
   
 • Zorg ervoor dat u zelf de noodzakelijke voorbereidingen hebt gedaan, waaronder de benodigde ICT-technische infrastructuur, de functionele inrichting en de benodigde aanpassingen in de zorgprocessen die te maken hebben met de informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional.
   
 • Ga ruim op tijd op zoek naar een organisatie die voor u de VIPP-audit kan uitvoeren. Maak daarbij heldere afspraken over de uitvoering van de audit en wat u allemaal ‘klaar moet hebben liggen’ om de audit met succes af te ronden.
   
 • Zorg er tenslotte voor dat u met alle betrokkenen communiceert, communiceert en nog eens communiceert om voor elkaar te krijgen dat er straks ook sprake is van voldoende gebruik van de informatie-uitwisseling. De gebruikspercentages van het zorgportaal zijn, gelet op de huidige situatie, behoorlijk uitdagend. Dat betekent dus praten met de betrokken zorgmedewerkers, specialisten, huisartsen, apothekers en last but not least ook de patiënten.

Hulp nodig?

ICTZ heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de zorgportalen van ChipSoft. Wilt u in de aanloop naar uw audit weten of u al goed op weg bent? Neem dan contact op met ICTZ.

Lees ook: VIPP: Heeft u zelf regie en integrale dossiervoering al voor elkaar?