Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ blogs » Blog: Outsourcing: Doen waar je goed in bent!

Blog: Outsourcing: Doen waar je goed in bent!

dinsdag 3 maart 2015 - door Ruben Faber - Operationeel Manager

Binnen de zorgsector is sprake van een gezonde, kritische houding ten opzichte van het outsourcen van ICT-dienstverlening. Elk ziekenhuis is uniek en werkt met een interne IT-organisatie met een lange staat van dienst. ICT is niet de hoofdtaak van een zorginstelling, maar wel een succesfactor om de strijd met andere zorginstellingen en de algemene kostendruk te winnen.

In dit artikel stel ik mezelf een aantal vragen over het onderwerp Outsourcing. Als ICT-leverancier is het natuurlijk gemakkelijk om ICT-sourcing aan te raden (wij van WC-Eend…). Er zijn echter veel argumenten om vraagtekens bij het nut en de noodzaak te zetten. Ik ben daarom erg benieuwd wat uw antwoord op deze vragen zou zijn!

Lukt het als zorginstelling om de juiste ICT- en informatiseringmedewerkers in dienst te nemen, te behouden en het kennisniveau mee te laten groeien met de ontwikkelingen in de zorg-ICT?

Het simpele antwoord, duidelijk bewezen in de praktijk: Ja! Het overgrote deel van de ziekenhuismedewerkers die ik op een ICT-afdeling tegenkom zijn enorm capabel, gedreven, slim en betrokken. Wat echter opvalt, is dat het verloop van medewerkers in deze categorie over het algemeen hoog is. Vooral echte hoogvliegers zoeken meer uitdaging en willen zich specialiseren. Binnen de muren van één zorginstelling zijn die mogelijkheden beperkt.

Is outsourcing een bedreiging voor mijn werk als ICT-medewerker?

Men wijst mij erop dat dit een gevaarlijk onderwerp is om aan te snijden, maar het moet in dit kader worden besproken. Deze vraag is namelijk de drijvende kracht in de onderstroom van elke organisatie wanneer het onderwerp outsourcing wordt aangehaald. Het is dé uitdaging van de betrokken verandermanagers. Vanaf het moment dat duidelijk wordt dat een externe adviseur enkele mogelijkheden voor sourcing onderzoekt, ontstaat intern direct een sterke dreigingssfeer. Dan worden de barricades opgeworpen, staat de OR bij de RvB aan het bureau en haalt men het handboek “onbeantwoordbare vragen voor leveranciers – only use in case of emergency” uit de kast.

Volgens mij is het simpele antwoord: Nee. Er bestaat in Nederland goede wetgeving, de Wet Overgang Ondernemingen, die voorkomt dat arbeidsovereenkomsten ter discussie staan. Een sourcende partij moet, wanneer een activiteit volledig wordt overgedragen, altijd de betrokken medewerkers meenemen onder minimaal dezelfde voorwaarden. De werkzaamheden worden waarschijnlijk inhoudelijk uitdagender, met meer verschillende scenario’s en kennisvraagstukken dan je gewend was binnen één zorginstelling.

In de praktijk komt het binnen de Zorg-ICT nauwelijks voor dat bestaande activiteiten volledig worden overgenomen. Het gaat voorlopig over outsourcing van beperkte activiteiten, ook wel outtasking te noemen, waarvoor de zorginstelling zelf niet over de noodzakelijke kennis of capaciteit beschikt. ICTZ wordt vooral betrokken in trajecten waar zij als kennispartner meerwaarde kan leveren om de beoogde resultaten van de Informatisering- en ICT-afdeling te borgen. Of wanneer capaciteits- en/of continuïteitsproblemen ontstaan die door de zorgorganisatie zelf niet kunnen worden opgelost. En laten we eerlijk zijn: een leverancier inschakelen om standaardwerkzaamheden over te nemen zodat er bij jou meer ruimte ontstaat voor de écht interessante werkzaamheden, is te kenmerken als een kans, niet als bedreiging.

Hoe zorgen we ervoor dat sourcing leidt tot de gewenste resultaten?

Kortgezegd: het helder stellen van de gewenste resultaten.

Hiermee doel ik specifiek op demand management: wat wil onze interne klant precies hebben en wat zijn de voorwaarden die we als zorgorganisatie stellen? Pas wanneer dit volledig duidelijk is, kan een geschikte leverancier worden gevraagd om een passend aanbod op te stellen. Het goed op orde hebben van demand management is ook van grote toegevoegde waarde wanneer outsourcing niet aan de orde is. Interne beheerwerkzaamheden en projecten worden dan beter afgestemd op de eisen van de zorgorganisatie, de verwachtingen van eindgebruikers en het beschikbare budget.

Daarnaast is het benoemen van een gezamenlijk belang essentieel. Bij het afstemmen van een SLA gaat het vaak over uptime percentages, responsetijden en penalties. Deze onderwerpen hebben echter geen concrete betekenis voor de eindgebruiker. Het scherpstellen van het uiteindelijke doel, dat door zowel zorginstelling als leverancier breed wordt gedragen, is essentieel. Het moet passen in het DNA van alle betrokken partijen. Een SLA is slechts een beperkt onderdeel van het benoemen van de gezamenlijke doelen.

Welke vragen moeten nog meer worden gesteld in het kader van Zorg-ICT sourcing?

In voorbereiding op dit artikel kwam ik op meer dan 30 vragen – te veel om uw aandacht vast te houden en te diepgaand om een blog over te schrijven. Ik ben erg benieuwd naar uw vragen en bedenkingen rondom dit onderwerp!
 

Ruben Faber, Operationeel Manager
Er is nog geen DisqusAccount toegewezen.