Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ blogs » Blog: Nooit meer verdwalen

Blog: Nooit meer verdwalen

donderdag 29 januari 2015 - door Jeffrey Nijssen - EZIS/HiX Consultant

Patiënt zijn is bijna nooit leuk. Wat de reden ook is, je komt doorgaans liever niet in een ziekenhuis (de geboorte van een kind is een mooie uitzondering!). Als je er dan toch heen moet, dan wil je je zeker niet druk maken over zaken als: Waar moet ik heen? Hoe vind ik de receptie, of de afdeling waar ik een afspraak heb?

Voor mijn werk als EZIS/HiX consultant kom ik in veel verschillende ziekenhuizen en klinieken. Dit zijn vaak grote en complexe gebouwen met meerdere ingangen en parkeergelegenheden. Niet in ieder ziekenhuis is het eenvoudig je weg te vinden en bepaalde afdelingen te bereiken.

De parkeerplaats
De eerste plek waar het “mis” kan gaan is de parkeerplaats. Er zijn meestal diverse soorten parkeerplaatsen aanwezig. Denk aan plaatsen voor de spoedeisende hulp, leveranciers, personeel en bezoekers. Goede borden zijn hierbij onmisbaar. Het is mij echter een aantal keer overkomen dat ik de verkeerde ingang ben ingereden door, in mijn ogen, onduidelijke bewegwijzering. Mijn advies is om de borden duidelijk en simpel te houden, niet teveel informatie op één bord te zetten en er vooral voor te zorgen dat het bord goed zichtbaar is. Dit scheelt patiënten een hoop ergernis nog voordat zij uw ziekenhuis binnen lopen. Gelukkig is de informatievoorziening over bereikbaarheid van zorginstellingen op de eigen website meestal duidelijk aanwezig.

Eenmaal binnen…
Wanneer de patiënt eenmaal binnen is moet hij eenvoudig kunnen achterhalen welke kant hij op moet lopen. Bijna alle ziekenhuizen werken met een bordjessysteem en een aantal ziekenhuizen werken met kleuren (op de grond of aan de muren). Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van technologie op dit gebied. Ik denk dan aan een app op je smartphone of tablet die je de weg wijst door middel van een plattegrond/lijnen met daarbij een beschrijving. Op deze manier kan je thuis de route al uitstippelen die je binnen het ziekenhuis moet lopen om op de juiste afdeling te komen. Een dergelijk systeem kan bij patiënten stress wegnemen bij een bezoek. Als patiënt kun je jezelf beter voorbereiden op je bezoek en dat geeft een fijn gevoel.

Toch is het belangrijk dat andere middelen ook blijven bestaan! Op sommige momenten gaat er niets boven persoonlijk contact en is het prettig dat er bij de ingang iemand staat die de patiënt precies kan vertellen waar hij/zij heen moet.

Digitale vernieuwingen!
Het is mogelijk om uw patiënten bij binnenkomst te “groeten” door middel van een patiëntenzuil. Via deze zuil kunnen patiënten o.a. zichzelf inschrijven, een pasje aanmaken en/of de route binnen de zorginstelling bekijken.

Wanneer u nog een stapje verder wilt gaan maakt u ook gebruik van digitale deurbordjes. Deze bordjes kunnen bijvoorbeeld weergeven welke patiënt er op welke kamer ligt en zijn altijd up to date met de gegevens uit het zorginformatiesysteem. Zo kan een bezoeker snel en makkelijk de patiënt vinden.

Welke voorzieningen treft u om ervoor te zorgen dat uw patiënt niet verdwaalt?


Jeffrey Nijssen, Sr. EZIS/HiX Consultant

Reacties

zegt:
op 15-11-2015 12:39:48
This will be a fantastic site, will you be interested in doing an interview regarding just how you designed it? If so email me! aeebbafkeadf
Jeffrey zegt:
op 9-3-2015 11:40:07
Henri, bedankt voor je goede, constructieve en uitgebreide reactie. Een heel erg goed idee om te kijken naar je patiëntpopulatie! Een app moet inderdaad niet gezien worden als een wondermiddel. Toch ben ik van mening dat diezelfde patiëntpopulatie heel erg aan het veranderen is en dat je daar op in moet spelen. Steeds meer mensen willen zaken digitaal regelen. Daarnaast vinden veel mensen het ook prettig om ‘anoniem’ door een ziekenhuis te kunnen lopen, zij hebben het liefst met zo weinig mogelijk mensen contact. Door beide wegen te bewandelen (digitaal en niet digitaal) kan je beter aan deze wensen voldoen. Voor patiënten die een chronische ziekte hebben of (langdurig) zijn opgenomen kan ik ook nog bedenken dat zij hun bezoekers de ziekenhuis app laten downloaden. Vervolgens sturen ze een in-app link naar vrienden/familie met de locatie waar hij/zij op dat moment ligt met de uitnodiging om langs te komen. Ik probeer met mijn blog ook ziekenhuizen in beweging te krijgen. Alle technologie moet op gang komen, zoals jij zelf ook aangeeft, maar iemand moet de eerste zijn. Mij kan het niet snel genoeg gaan. Ik vind het frustrerend dat ik bij veel ziekenhuizen nog steeds niet online een afspraak kan maken…
Henri zegt:
op 2-3-2015 8:08:36
In dit kader zou je er denk ik voor moeten waken om niet te snel maar weer in het fenomeen "app" als zaligmakende oplossing te denken. Ik kom in dit licht vaker de tendens tegen waarin er nog net niet vanuit gegaan wordt dan inmiddels wel 'iedereen' een smartphone (en eventueel tablet) heeft en dat er dus ook optimaal gebruik van gemaakt zal worden (apps). Kijk voor nu als ziekenhuis naar je patiëntenpopulatie en dan naar de nodige leeftijdscategorieën: welke is het meest vertegenwoordigd.... Hoeveel procent van de patiënten zouden er in dit licht een smartphone of tablet hebben? En vervolgens: hoeveel patiënten die dan een smartphone/tablet hebben zullen er vervolgens gebruik van maken? Zeker zal er een patiëntenpercentage zijn die zo'n app zal gaan gebruiken, maar hoeveel...? Zo'n app kan er prachtig uitzien en heus goed kunnen werken; er zullen de nodige enthousiastelingen zijn die 'm zullen gebruiken; maar voor nu: hoeveel... (Alles heeft een begin, maar toch). Daarnaast is het de vraag of een patiënt-met-een-smartphone-of-tablet voorafgaand aan haar/zijn afspraak, thuis handenwrijvend met die app aan de gang gaat om vooral toch maar alvast de route te kunnen uitstippelen. Afhankelijk van de 'zwaarte'/'ernst' van de reden dat je een afspraak hebt in een ziekenhuis, is de route-in-het-ziekenhuis misschien wel het laatste waar je je mee bezig houdt. Zou zij/hij thuis een zucht van verlichting slaken dat in ieder geval de route-in-het-ziekenhuis alvast maar helder is? Dat wat de arts mij mogelijk gaat meedelen zou mij meer bezig houden; ik zou de 'stress' in deze dan niet zien afnemen... In ieder ziekenhuis is direct patiëntencontact van belang, en dat begint al bij de eerste binnenkomst. Herkenbare gastvrouwen/-heren die bij de ingang/in de centrale hal zichtbaar klaarstaan om eventuele zoekende, onzekere patiënten op te vangen en de weg te wijzen dragen een belangrijk steentje bij op dit vlak (eerste indruk...). Deze handelswijze haalt m.i. meer 'stress' weg dan thuis een of andere app... Op patiënten/bezoekers die steeds turend op een schermpje door de gangen lopen zit je trouwens als ziekenhuis wellicht ook niet 1-2-3 te wachten; ook niet op het eventuele stemgeluid van een begeleidende 'tomtom'-meneer/mevrouw. Mogelijk zal voor zij die op bezoek gaan bij patiënten, zo'n app praktisch kunnen zijn. Maar ook hier de vraag of je als bezoeker daadwerkelijk op de hoogte bent dat het ziekenhuis in kwestie, zo'n app heeft. Ga je 'm ter plekke eerst nog installeren en starten/uitvinden? In die tijd heb je mogelijk op een andere wijze de weg ook al gevonden. En als je als bezoeker de eerste keer 'handmatig' de verpleegafdeling/kamer gevonden hebt, is de app mosterd na de maaltijd: bij het eerstvolgend bezoek weet je waarschijnlijk ook nog wel de weg... Leuk, automatisering; leuk, technologie... Wat betreft de geschetste 'sommige momenten waarbij niets boven persoonlijk contact gaat', ben ik van mening dat er in de ziekenhuiswereld júist niets boven persoonlijk contact gaat; dat zou niet het stempel 'sommige momenten' moeten krijgen. Zo'n app zou hooguit gezien moeten worden als een eventueel mogelijk alternatief (dan wel: aanvulling) voor die 'sommige momenten' dat zo'n app dan mogelijk praktisch(er) is / er daar de voorkeur aangegeven wordt en niets meer dan dat. Enige nuancering vind ik daarom ook wel op zijn plaats.
Judith zegt:
op 13-2-2015 14:23:50
Vandaag las ik op Skipr dat het LUMC nu gebruikmaakt van een app die de patiënt de weg wijst door het ziekenhuis. Mooie ontwikkeling! http://www.skipr.nl/actueel/id21440-navigatie-app-lumc-wijst-patienten-weg.html