Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ blogs

ICTZ blogs

Performance is perceptie – hoe de gebruiker soms zelf zorgt voor een traag ZIS

3 december 2018
- Door Rob Kuijpers (Business Improvement Manager) & Mirjam van der Laan (Teamleider Business Consultancy)
Slechts een deel van de performance van zorginformatiesystemen is objectief meetbaar. Daartegenover staat subjectieve beoordeling door de gebruiker. Dus ‘het systeem is traag’ kan veroorzaakt worden door de techniek, maar ook de gebruiker speelt hierin een rol. Hoe is hier in de praktijk het beste rekening mee te houden? Waarom is het zo belangrijk je dit te realiseren?
Tags: Blog
Elke druk op een knop en ieder ververst scherm: handelingen van eindgebruikers van informatiesystemen worden geregistreerd in logbestanden. In de zorg is logging tot op bepaalde hoogte bij wet verplicht. Auditors en systeembeheerders gebruiken de gegevens om te beveiligen of te beboeten, maar we kunnen er ook veel van leren.
Tags: nieuwsBlog

Hoe weet je of een migratie van patiëntdata goed gegaan is?

27 september 2018
- Door Frans Jurjaanz (Business Consultant)
In de praktijk brengen migraties vaak spanning met zich mee. Want hoe weet je eigenlijk of het overzetten goed gegaan is? Zijn medicatiegegevens ook medicatiegegevens gebleven? Staan er in de nieuwe database net zoveel gegevens als in de oude database stonden? Zijn het er ineens meer of zelfs minder?
Tags: Blog

Hoe ziet de beheerorganisatie er uit na een standaard content livegang?

28 augustus 2018
- Door Maike Berkers - HiX Consultant
De overstap naar CS-HiX met standaard content heeft flinke impact op de rol en verantwoordelijkheden van een beheerorganisatie binnen een zorginstelling. Dit wordt soms onderschat, omdat niet iedereen zich ervan bewust is dat het zulke veranderingen met zich meebrengt. Hoe ziet een beheerorganisatie er in de nieuwe situatie uit? Wat moet er bijvoorbeeld in de voorbereidingsfase al gebeuren om deze overgang goed te laten verlopen?
Tags: Blog
Een patiëntportaal lijkt de ideale oplossing om de patiënt meer regie te geven en communicatie met de specialist te verbeteren. Maar werkt het portaal niet naar verwachting van de patiënt of niet goed genoeg? Dan ben je als zorginstelling je visitekaartje kwijt. Dus vooraf nadenken over hoe processen moeten gaan lopen en hoe functionaliteiten ingericht zullen worden, is essentieel voor het succes van het portaal.
Tags: Blog

Waarom is een TPM-verklaring belangrijk bij implementatie van een gehost CS-Zorgportaal?

15 mei 2018
- Door Ronald Bon - Chief Information Security Officer
U overweegt om uw zorgportaal onder te brengen in de hostingomgeving van een ICT-leverancier. Daarbij kijkt u onder meer of de leverancier in het bezit is van een Third Party Mededeling, of kortweg TPM-verklaring. Maar waarom is dit zo belangrijk?
Tags: Blog

Niet het wiel uitvinden, alleen testen of het met de wagen meerolt

1 mei 2018
- Door Edo Boorsma - HiX Consultant
In de afgelopen jaren zijn veel ziekenhuizen die eerder met EZIS werkten overgegaan op HiX. Een aantal bevindt zich momenteel nog in de overgangsfase. Grofweg hebben zij twee opties: overgaan naar standaard content of een as-is overgang en eventueel op een later moment de stap naar standaard zetten. Maar wat is de noodzaak van deze eventuele laatste stap?
Tags: Blogmigratie
Een kritieke operatie staat op het punt van beginnen. Alleen de laatste patiëntgegevens moeten nog opgevraagd worden uit het ziekenhuisinformatiesysteem. Dan valt plots de verbinding met het interne netwerk weg. Wat doet u in zo’n situatie?

Concentreren van complexe zorg betekent loslaten, hetzelfde geldt voor zorg-ICT (longread)

21 februari 2018
- Door Jelle Nutma - Business Consultant
De concentratie van ICT-dienstverlening in de zorg door uitbesteding vertoont overeenkomsten met de toenemende concentratie van medisch specialistische zorg. Dezelfde terughoudendheid speelt, maar er zijn ook vergelijkbare risico’s die de continuïteit en kwaliteit van zorg en dienstverlening negatief kunnen beïnvloeden. Hoe zit dit precies?
Tags: Blog

Vier vragen die u móét beantwoorden voordat u aan datamigratie begint

10 november 2017
- Door Frans Jurjaanz (Business Consultant) & Paul Groot (EZIS/HiX Consultant)
Misschien wel de grootste nachtmerrie bij de overgang naar een nieuw zorginformatiesysteem: ontbrekende of incomplete gegevens. Immers, het functioneren van de zorginstelling staat of valt met de juiste data. Het beste advies dat we kunnen geven is: bezint eer ge begint. Dus hoe bereid je de data zo goed mogelijk voor? Welke keuzes moeten er voor de conversie gemaakt worden? En welke stappen worden doorlopen?

VIPP: Heeft u zelf regie en integrale dossiervoering al voor elkaar?

31 oktober 2017
- Door Jelle Nutma - Business Consultant
Bent u bezig (geweest) met de implementatie van een zorgportaal? Naast de nodige technische uitdagingen, concentreren veel zorginstellingen zich op het ‘aantrekkelijk maken’ van het portaal voor patiënten. Maar ik vraag mij af of er dan nog voldoende aandacht is voor de achterliggende bedoeling van het portaal: meer regie voor en participatie door de patiënt? Hoe wordt bijvoorbeeld in de zorginstelling de samenwerking, integratie en bijbehorende dossiervoering tussen specialisten geregeld?

Wat heb je nodig voor een succesvol implementatietraject?

13 oktober 2017
- Door Caspar Vegting - EZIS/HiX Consultant
Een overstap naar een nieuw zorginformatiesysteem (ZIS) kan bij eindgebruikers weerstand oproepen. Vaak betekent het dat er op een andere manier gewerkt moet gaan worden, taken op een nieuwe manier uitgevoerd gaan worden en er in sommige gevallen afscheid genomen wordt van oude, vertrouwde werkwijzen. Logisch dus dat niet iedereen een nieuw systeem met open armen ontvangt. Daarom de vraag: hoe zorg je voor draagvlak voor het nieuwe ZIS? Waar moet je op letten?

Waarom afwijken van de afgesproken werkwijze niet per se erg is

20 september 2017
- Door Iris Beerepoot - PhD Researcher
Het is eerder norm dan uitzondering in zorginstellingen: de voorgeschreven procedures worden in bepaalde gevallen niet gevolgd. Maar nauwkeurige analyse van deze workarounds rond het zorginformatiesysteem kan interessante informatie opleveren die gebruikt kan worden om processen, efficiëntie en patiëntvriendelijkheid te verbeteren. ICTZ deed onderzoek naar workarounds en kwam met een nieuwe methode om deze te analyseren en te beoordelen.

Van beheer naar regie - dubbele ontzorging voor zorginstellingen

19 juli 2017
- Door Jelle Nutma - Business Consultant
ICT is op diverse vlakken een zeer kritische factor geworden binnen een zorginstelling en heeft daarmee direct invloed op kwaliteit en continuïteit van zorg. Optimale inzet van een zorginformatiesysteem is essentieel. Hoe is daarin dubbele ontzorging te behalen?
Tags: Blogregie

Waarom testen nooit tijdverspilling is!

30 mei 2017
- Door Mirjam van der Laan - Business Consultant
Het elektronisch patiënten dossier (EPD), steeds meer ziekenhuizen werken er mee. De overige ziekenhuizen zijn druk bezig met de selectie van een EPD. Na het aanschaftraject, het inrichten van het EPD, het op orde brengen van de hardware en het inplannen van scholingen, denkt men klaar te zijn. Maar niets is minder waar! Het EPD moet getest worden. Kostbare tijdsverspilling, zeggen velen. Dat kan een ander toch wel voor mij doen, is een veel gehoorde opmerking.

Hoe voorkomt u gijzeling van patiëntdata door ransomware?

17 mei 2017
- Door Ronald Bon - Chief Information Security Officer
Software-ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, prachtig! Maar het heeft ook een keerzijde. Op steeds slinksere wijze wordt malware ingezet. Bijvoorbeeld met ransomware die zorgen dat alle bestanden waar een gebruiker toegang tot heeft worden versleuteld, totdat er losgeld betaald wordt. Dat kan verregaande gevolgen hebben. Dus hoe herkent u ransomware in de zorg? En wat kunt u ertegen doen?

‘Durf bij performance-problemen verder te kijken dan alleen de ICT’

28 april 2017
- Door Hans Thieme - Sr. Accountmanager ICTZ
Stel: een ziekenhuis heeft performance-problemen en als oplossing wordt er een nieuw ICT-systeem geïntroduceerd. Probleem opgelost, zou je denken. Maar in de praktijk steken dezelfde problemen als bij het oude systeem de kop op. Moet er dan maar weer een nieuw ICT-systeem aangeschaft en geïmplementeerd worden?

Vier tips voor veilige patiëntgegevens

30 maart 2017
- Door Hugo van Dokkum - Development Engineer
Zijn medische gegevens belangrijker dan creditcardgegevens? Hoe vaak belanden medische gegevens op straat? Is dit schadelijk voor de patiënten in Nederland? Dit zijn vragen waar de meeste securityexperts het niet altijd over eens zijn. Wat we wel weten, is dat deze vragen steeds meer een rol gaan spelen in onze zorgsector.
Na ruim 10 jaar werkzaam geweest te zijn als chirurg richtte Jan van Bodegom in 2012 het Alexander Monro borstkankerziekenhuis op. Het eerste volledig gespecialiseerde borstkankerziekenhuis in Nederland. Vanuit zijn overtuiging dat het in de zorg om de patiënt gaat en omdat specialisatie de zorg enorm kan verbeteren, werd het ziekenhuis met, door en voor patiënten ontworpen. Dit resulteerde in een ongekende kwaliteit en patiënten waardering en in vele prijzen (o.a. meest patiëntvriendelijke ziekenhuis in 2014 en de Value-Based Healthcare Prize on patient outcomes in 2015 en in 2016 de Presidents Medal van The European Society of Person Centric Healthcare).
Tags: Blog

Blog: Outsourcing: Doen waar je goed in bent!

3 maart 2015
- Door Ruben Faber - Operationeel Manager
Binnen de zorgsector is sprake van een gezonde, kritische houding ten opzichte van het outsourcen van ICT-dienstverlening. Elk ziekenhuis is uniek en werkt met een interne IT-organisatie met een lange staat van dienst. ICT is niet de hoofdtaak van een zorginstelling, maar wel een succesfactor om de strijd met andere zorginstellingen en de algemene kostendruk te winnen.

Blog: Nooit meer verdwalen

29 januari 2015
- Door Jeffrey Nijssen - EZIS/HiX Consultant
Patiënt zijn is bijna nooit leuk. Wat de reden ook is, je komt doorgaans liever niet in een ziekenhuis (de geboorte van een kind is een mooie uitzondering!). Als je er dan toch heen moet, dan wil je je zeker niet druk maken over zaken als: Waar moet ik heen? Hoe vind ik de receptie, of de afdeling waar ik een afspraak heb?

Blog: App up your life!!

20 november 2014
- Door Danny van den Berg - EZIS/HiX-consultant
Wij Nederlanders zijn toch maar een vooruitstrevend volkje. Staat er ergens een dijk op springen, dan steken wij er als eerste onze vinger in. We sturen onze bloemen de hele wereld over en hebben als land de hoogste graad digitale patiëntsystemen binnen de zorg. Maar als het op het gebruik van medische apps aankomt staan we opeens veel minder vooraan in de rij. Waarom is dat? Zijn we bang dat Big Brother ons in de gaten houdt?