Navigatie Link overslaanHome » Diensten en producten » ChipSoft HiX Dienstverlening » Beheer & Optimalisatie van HiX

Zet u uw HiX optimaal in?

ICTZ biedt verschillende mogelijkheden om u te ondersteuen bij en adviseren over het beheer en de optimalisatie van uw HiX-omgeving. We kunnen u helpen bij de functionele kant van ChipSoft HiX (de frontend) als het onderliggende technische kader (de backend).

Applicatiebeheer

Uw eindgebruikers hebben behoefte aan kundige en snelle ondersteuning wanneer zij problemen ondervinden bij het gebruik van HiX en als wijzigingen noodzakelijk zijn. U kunt uw eerste- en tweedelijns applicatiebeheer (modulair) uitbesteden aan ICTZ. Ook leveren we functioneel applicatiebeheer bij u op locatie en voeren we op remote basis technisch applicatiebeheer uit.

Dataconversies & migraties

ICTZ ondersteunt u bij de conversie en migratie van data vanuit een bronsysteem naar (een module van) HiX. Bij de conversie zijn de specificaties afgegeven door ChipSoft natuurlijk het uitgangspunt.

Performance-optimalisatie

Hoe is de performance van uw CS-HiX? Met de HiX Performancescan brengt u de performance van HiX in kaart en krijgt u concreet advies over hoe u kunt optimaliseren.

Infrastructureel advies & implementatie

Hoe bereidt u de HiX-infrastructuur voor op de toekomst? Welke maatregelen kunt u nu nemen om straks een stabiel en snel zorginformatiesysteem te hebben? ICTZ is dé specialist in HiX-infrastructuur en clustermigraties.

Databasebeheer & -optimalisatie

De HiX-database, het hart van de applicatie, moet optimaal ingericht zijn en voortdurend worden bewaakt en onderhouden. Dit vereist specialistische kennis. ICTZ biedt verschillende vormen van ondersteuning om databases in topconditie te houden.

Meer informatie over één van deze vormen van ondersteuning?
Neem contact op met ICTZ >>