Hoe houdt u zicht op de prestaties van HiX en COMEZ?

Potentiële problemen signaleren al ver voordat zij kunnen zorgen voor verstoringen. ICTZ biedt verschillende manieren om grip te houden op de stabiliteit van uw systemen.

ProActive Monitor HiX & logshipomgeving

HiX-systemen worden 24x7 op pro-actieve wijze bewaakt. Zo kunnen (potentiële) verstoringen in een vroeg stadium worden herkend en kunt u of kan ICTZ hierop anticiperen. Hiermee maximaliseerd u de beschikbaarheid en stabiliteit van HiX.

ProActive Monitor COMEZ-koppelingen

Deze oplossing geeft u volledige controle over alle COMEZ-gerelateerde berichtenstromen binnen uw zorginstelling. De monitor signaleert en typeert problemen in de COMEZ realtime. Het is direct duidelijk om wat voor soort problematiek het gaat, wat de impact is van het betreffende probleem en welke oplossingsrichting gehanteerd moet worden. 

ProActive Monitor voor CS-Zorgportaal
Eventuele problemen in de SharePointomgeving worden gesignaleerd nog vóór dat deze de beschikbaarheid van het portaal in gevaar brengen. Geïdentificeerde problemen worden indien mogelijk direct verholpen. Dit alles om een maximale beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bewaakte CS-Zorgportaal infrastructuur te kunnen waarborgen.

Meer weten over één van deze monitoringsoplossingen?
Neem contact op met ICTZ >>

Contact

T. +31 (0)88 4646 020

E. marketing@ictz.nl

Alle contactgegevens

 

Certificeringen