Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Remote functioneel beheer CS-EZIS modules van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Remote functioneel beheer CS-EZIS modules van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

woensdag 15 januari 2014
Tags: nieuws

Sinds 2013 ondersteunt ICTZ het ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (ZZV) in Terneuzen door middel van remote functioneel beheer van een drietal CS-EZIS modules. Het betreft de modules CS-GGZ, CS-Medicatie en CS-Steriel.

De behoefte aan remote functioneel beheer bij het ziekenhuis ontstond door een herziene taakverdeling in het ziekenhuis waardoor capaciteitsgebrek ontstond. Om de continuïteit van het beheer van de eerdergenoemde modules niet in gevaar te laten komen, ontstond behoefte aan externe ondersteuning. Bovendien was de module CS-GGZ voor het ziekenhuis nieuw en nog onbekend terrein.

POC periode
Voor een juiste afstemming van de werkwijzen en de in ZZV gebruikte workflows, is gestart met een proefperiode (POC) van een half jaar. In deze periode vond de opstart van het beheer plaats en zijn eventuele knelpunten en verantwoordelijkheden in kaart gebracht. Na de POC periode heeft een evaluatie plaatsgevonden waarin besloten is de dienstverlening door te zetten. Ook in 2014 zal ICTZ het ziekenhuis ondersteunen middels het functioneel beheer.

Dienstverlening
Het ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen voert de eerstelijns ondersteuning en gedeeltelijk tweedelijns ondersteuning uit. ICTZ is verantwoordelijk voor de overige ondersteuning en voorziet daarmee onder andere in oplossingen voor nieuwe inrichtingen die tot het beheer worden gerekend, zoals het maken van overzichten of het toevoegen en testen van functionaliteiten.

Evaluaties
De door ICTZ opgepakte incidenten en changes worden maandelijks schriftelijk gerapporteerd aan het ziekenhuis. Periodiek worden de eerder gerapporteerde zaken met de betrokken van zowel het ziekenhuis als ICTZ geëvalueerd. Jaarlijks wordt bovendien de samenwerking en de totaalrelatie geëvalueerd.

Reactie van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
De samenwerking wordt door zowel ICTZ als ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen als positief ervaren. “We zijn erg tevreden met de snelle respons en de proactieve houding van ICTZ”, aldus Mario de Lijser (Hoofd Informatiemanagement Ouderen- en Thuiszorg), Alexandra Wentzler (Hoofd Informatiemanagement Ziekenhuiszorg) en Eric Audenaerd (applicatiebeheer EZIS). “De terugkoppelingen op de incidenten zijn van hoge kwaliteit. We ervaren ICTZ als zeer fijne partner en willen zeker de uitbesteding van het beheer bij ICTZ continueren.”

Over ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg en is daarmee één van de grootste werkgevers in Zeeland.