Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Inrichting LNR aanlevering BovenIJ ziekenhuis voltooid

Inrichting LNR aanlevering BovenIJ ziekenhuis voltooid

vrijdag 5 april 2013
Tags: nieuws

Het BovenIJ ziekenhuis kan sinds eind maart gebruikmaken van de ‘nieuwe’ LNR aanlevering op basis van de specificaties uit 2012.

Het BovenIJ ziekenhuis kan sinds eind maart gebruikmaken van de ‘nieuwe’ LNR aanlevering op basis van de specificaties uit 2012.

ICTZ heeft de opdracht gekregen om de benodigde Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) gegevens vanuit Chipsoft EZIS aan te leveren aan de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) volgens de specificaties die de firma Tiëto stelt. De oplevering gebeurt middels de CS-Overzichtsgenerator.

Tot op heden werden de gegevens handmatig ingevoerd op de website van Tiëto. De gegevens kunnen nu geëxporteerd worden uit CS-EZIS.

‘Voor ons is het project prima verlopen’, aldus Petra Settels, informatie architect in het BovenIJ ziekenhuis. ‘Vooraf is tussen BovenIJ en ICTZ goed afgestemd wat er gerealiseerd zou worden en op welke manier. We kunnen terugkijken op een prettige samenwerking!’

Voor gestart werd met het inrichten van de aanlevering is de huidige inrichting van het BovenIJ ziekenhuis afgezet tegen de gevraagde informatie vanuit Tiëto. Aan de hand daarvan is bepaald welke informatie mist en op welke manier deze informatie aangevuld dient te worden.  De missende informatie is toegevoegd aan het dossier en aan de kinderartsen is toelichting gegeven hoe deze informatie te vullen.

Voor een optimale inrichting is regelmatig contact geweest met de firma Tiëto over de aanlevering. De specificaties zijn tijdens dit contact helder gemaakt en de inrichting is hier verder op aangepast. Het eindresultaat is een flatfile aanlevering welke volledig door de applicatie van Tiëto verwerkt kan worden.