Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Bergman Clinics Naarden live met digitaal Verpleegkundig Dossier

Bergman Clinics Naarden live met digitaal Verpleegkundig Dossier

dinsdag 11 december 2012
Tags: nieuws

Op maandag 24 september is de Kliniek voor Bewegingszorg van Bergman Clinics in Naarden gestart met het digitale Verpleegkundig Dossier. Daarbij zijn de overdrachtsformulieren tussen de verpleging, holding en recovery direct mee gedigitaliseerd.

Op maandag 24 september is de Kliniek voor Bewegingszorg van Bergman Clinics in Naarden gestart met het digitale Verpleegkundig Dossier. Daarbij zijn de overdrachtsformulieren tussen de verpleging, holding en recovery direct mee gedigitaliseerd.

ICTZ is nauw betrokken geweest bij het implementatietraject van het EPD / digitaal Verpleegkundig Dossier. Na het in kaart brengen van de wensen en eisen van de verpleegkundigen, zijn deze doorgevoerd in het EZIS. Mede dankzij de goede afstemming tussen de projectleider en consultants van ICTZ, de key-users (verpleegkundigen van de afdeling die de kar trokken) en  coördinatoren van de verpleegafdeling van de kliniek in Naarden, is het dossier nagenoeg succesvol opgeleverd.

In aanloop naar de livegang hebben consultants van ICTZ samen met de key-users van de verpleegafdeling de eigen  gebruikershandleidingen geschreven. Ook zijn door dezelfde key-users scholingen aan al de betrokken verpleegkundigen  gegeven waardoor de  livegang soepel is verlopen. Tijdens deze livegang van het dossier was ICTZ bereikbaar en aanwezig voor ondersteuning van de gebruikers.

“Het dossier is klaar op een aantal punten na. De eigen ICT-afdeling van Bergman Clinics zal deze punten oppakken en zorg dragen voor een optimaal werkend EPD in Naarden.
De artsen en verpleegkundigen  in Naarden zijn enthousiast en werken er met plezier mee. ”De communicatie tussen de consultants van ICTZ en de key- users was prettig en de daaruit voortvloeiende trainingen verliepen soepel”,  aldus Astrid Posthouwer, Clinic Manager van de Kliniek voor Bewegingszorg van Bergman Clinics in Naarden.

Ook Marijke Mourits en Michel Broekhuis, beiden coördinator van de verpleegafdeling te Naarden, welke beiden heel direct bij het hele proces betrokken waren, reageren enthousiast: “Dankzij de veelvuldige en grote input van de key-users , namens de afdelingsverpleegkundigen, aan de consultants van ICTZ en door het kritisch testen van het opgebouwde EPD hebben we een goed EPD neer kunnen zetten waardoor de kwaliteit van het werken en de kwaliteit van zorg verder wordt verbeterd.”

Dankzij het verpleegkundig EPD kunnen  verpleegkundigen en specialisten van de kliniek in en met de cliëntgegevens  werken, zowel op de verpleegafdeling als daarbuiten. Specialisten kunnen thuis inloggen om bijvoorbeeld de status van hun cliënten te bekijken. Tevens is het voor de specialist mogelijk om, waar hij ook is, direct een afspraak in het verpleegkundig dossier van de patiënt te plaatsen zodat de continuïteit van zorg optimaal gewaarborgd is.

De kliniek beschikt in totaal, op zowel de beide Holdingunits als de verpleegafdeling, over 9 COW’s (Computer On Wheels) waarin de verpleegkundigen alle relevante en belangrijke cliënteninformatie kunnen inzien en hierin kunnen werken.Zij kunnen direct het verpleegplan, de metingen en de korte rapportages invoeren zodat het hele zorgproces goed  in kaart wordt gebracht en adequaat en efficiënt wordt ingevoerd. Voor het verwerken van uitgebreidere rapportages zijn op de verschillende teamposten vaste pc’s beschikbaar.