Navigatie Link overslaanHome » Nieuws en Blog » ICTZ nieuws » Adviesrapport afstemming EPD’s op werkprocessen

Adviesrapport afstemming EPD’s op werkprocessen

dinsdag 26 februari 2013
Tags: nieuws

Een uitdaging waar elke innovatieve zorginstelling op een gegeven moment mee te maken krijgt: EPD’s worden ontwikkeld, maar niet gebruikt door missende aansluiting in het werkproces of een stroef organisatieveranderingstraject.

Een uitdaging waar elke innovatieve zorginstelling op een gegeven moment mee te maken krijgt: EPD’s worden ontwikkeld, maar niet gebruikt door missende aansluiting in het werkproces of een stroef organisatieveranderingstraject. ICTZ onderzoekt voor u op welke manier de bestaande inrichting op (vaak minimale) punten kan worden aangepast en onderbouwt duidelijk en feitelijk op welke wijze tijd- en kwaliteitswinst kunnen worden gehaald bij gebruik van de opgeleverde EPD inrichting. De resultaten leveren wij aan in een adviesrapport, waarna door uw organisatie een op feiten en niet op gevoel gebaseerde discussie kan worden gevoerd.

Het adviesrapport bevat informatie over de integratie van werkprocessen met elektronische patiëntendossiers en de verschillende keuzes en mogelijkheden die hierbij een rol spelen. Het uitgangspunt voor het advies is dat een EPD een afgeleide is van de gekozen strategie. Bijvoorbeeld Lean bij een kwantitatieve strategie of service ondersteunend bij een kwalitatieve strategie. Dit uitgangspunt, gecombineerd met een analyse van de werkprocessen, leidt vervolgens tot een bepaalde inrichting.

Onlangs heeft ICTZ voor Centrum Oosterwal de werkprocessen afgezet tegen de huidige inrichting van de EPD’s in het CS-EZIS. Centrum Oosterwal is zeer positief over de adviezen en gaat de inrichting op basis van het rapport en met behulp van ICTZ consultants aanpassen en in gebruik nemen.

Heeft u interesse in deze dienst van ICTZ? Neem dan voor meer informatie contact met ons op via sales@ictz.nl of 088-4646000.